ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-drainage ditch-

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: drainage ditch, *drainage ditch*
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
2 of his best runners end up face-down in a drainage ditch out there in Riverside2 ในคู่แข่งของเขาต้องจบชีวิตลง ในท่อระบายน้ำทิ้งนอกเขตริฟเวอร์ไซด์ Bobby Z (2007)
There's a drainage ditch outside the Ag-center.มีรางระบายน้ำด้านนอกศูนย์ Ag Within (2011)
I'm sure she's got a perfectly good reason to be sneaking out of Terra Nova through a drainage ditch covered in brushthorn.ฉันแน่ใจว่า เธอมีเหตุผลที่ดี ในการหลบหนีออกนอกเทรรา โนวา ผ่านทางรางระบายน้ำ ใช้ดงหญ้ากลบรอย Within (2011)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ร่องระบายน้ำ[rǿng rabāi nām] (n, exp) EN: drainage ditches

Japanese-English: EDICT Dictionary
下水溝[げすいこう, gesuikou] (n) drainage ditch; canal [Add to Longdo]
放水路[ほうすいろ, housuiro] (n) drainage ditch; drain [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  drainage ditch
      n 1: a ditch for carrying off excess water or sewage

Are you satisfied with the result?



Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top