ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-disport-

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: disport, *disport*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
disport oneself(phrv) เล่นเพลิน, See also: เล่นสนุก

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
disport(ดิสพอร์ท') vt. หาความเพลิดเพลิน,สนุกสนาน,ทำให้เพลิดเพลิน. vi.,n. (ความ) สนุกสนาน,เพลิดเพลิน

English-Thai: Nontri Dictionary
disport(vt) ทำให้สนุกสนาน,ทำให้รื่นเริง,ทำให้เพลิดเพลิน,หาความบันเทิง

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
disport (v) dˈɪspˈɔːt (d i1 s p oo1 t)
disports (v) dˈɪspˈɔːts (d i1 s p oo1 t s)
disported (v) dˈɪspˈɔːtɪd (d i1 s p oo1 t i d)
disporting (v) dˈɪspˈɔːtɪŋ (d i1 s p oo1 t i ng)

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 disport
   v 1: occupy in an agreeable, entertaining or pleasant fashion;
      "The play amused the ladies" [syn: {amuse}, {divert},
      {disport}]
   2: play boisterously; "The children frolicked in the garden";
     "the gamboling lambs in the meadows"; "The toddlers romped in
     the playroom" [syn: {frolic}, {lark}, {rollick}, {skylark},
     {disport}, {sport}, {cavort}, {gambol}, {frisk}, {romp}, {run
     around}, {lark about}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top