ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-delectable-

D IH0 L EH1 K T AH0 B AH0 L   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: delectable, *delectable*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
delectable(adj) น่าอร่อย, See also: น่ากิน, น่าลิ้มลอง, Syn. delicious, tateful, Ant. tasteless
delectable(adj) มีเสน่ห์, See also: น่าดึงดูด, น่าพึงพอใจ, Syn. delightful, exquisite
delectable(n) อาหารน่ารับประทาน, See also: อาหารน่าอร่อย, Ant. bad-tasting

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
delectable(ดิเลค'ทะเบิล) adj. น่ายินดี,อร่อย,สบายใจ, See also: delectableness n. ดูdelectable delectability n. ดูdelectable, Syn. savory, delightful, pleasant

English-Thai: Nontri Dictionary
delectable(adj) สนุกสนาน,เพลิดเพลิน,น่ารื่นเริง,น่ายินดี,น่าสบายใจ,น่าสำราญใจ

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
หวานฉ่ำ(adj) luscious, See also: delectable, sweet and succulent, sweet and juicy, Syn. หวานหยาดเยิ้ม, Example: ชมพู่ที่อยู่หลังบ้านทั้งดก และมีรสหวานฉ่ำ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เอร็ดอร่อย[aret-arøi] (adj) EN: delicious ; tasty ; nice to eat ; zestful ; yummy ; delectable  FR: délicieux ; savoureux ; succulent
น่าอร่อย[nā-arøi] (adj) EN: delectable  FR: délectable ; savoureux
น่ากิน[nākin] (adj) EN: appetizing ; palatable; tasty ; flavourful ; delectable  FR: appétissant
น่าลิ้มลอง[nā lim løng] (adj) EN: delectable
โอชา[ōchā] (adj) EN: delicious ; tasty ; yummy ; ambrosial ; delectable ; scrumptious ; toothsome  FR: savoureux ; succulent ; délectable (litt.)
หวานฉ่ำ[wāncham] (adj) EN: luscious ; sweet and juicy ; succulent ; delectable  FR: succulent ; délectable

CMU English Pronouncing Dictionary
DELECTABLE D IH0 L EH1 K T AH0 B AH0 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
delectable (j) dˈɪlˈɛktəbl (d i1 l e1 k t @ b l)

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 delectable
   adj 1: extremely pleasing to the sense of taste [syn:
       {delectable}, {delicious}, {luscious}, {pleasant-
       tasting}, {scrumptious}, {toothsome}, {yummy}]
   2: capable of arousing desire; "the delectable Miss Haynes"
     [syn: {delectable}, {sexually attractive}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top