ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-companionable-

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: companionable, *companionable*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
companionable(adj) ที่เป็นเพื่อนได้ดี, Syn. sociable, friendly

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
companionable(คัมแพน'เยินนะเบิล) adj. ซึ่งเป็นเพื่อนที่ดีได้,น่าคบ., See also: companionableness n. ดูcompanionable, Syn. sociable, friendly, affable, Ant. reserved, distant

English-Thai: Nontri Dictionary
companionable(adj) น่าคบหา,น่าสมาคม

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
companionable (j) kˈəmpˈænɪəʳnəbl (k @1 m p a1 n i@ n @ b l)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Umgänglichkeit {f}companionable qualities [Add to Longdo]
kameradschaftlich; umgänglich {adj} | kameradschaftlicher | am kameradschaftlichstencompanionable | more companionable | most companionable [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
同志的[どうしてき, doushiteki] (adj-na) companionable [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  companionable
      adj 1: suggestive of companionship; "a companionable pet"

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top