ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-catholicity-

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: catholicity, *catholicity*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
catholicity(n) ความเป็นคาธอลิก

English-Thai: Nontri Dictionary
catholicity(n) ความกว้างขวาง,ความใจกว้าง,ความแพร่หลาย

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
catholicity (n) kˌæθəlˈɪsɪtiː (k a2 th @ l i1 s i t ii)

Japanese-English: EDICT Dictionary
大揚[おおよう, ooyou] (adj-na) largeheartedness; liberality; catholicity; generousness; generosity; magnanimity [Add to Longdo]
普遍性[ふへんせい, fuhensei] (n) catholicity; universality [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 Catholicity
   n 1: the beliefs and practices of a Catholic Church [syn:
      {Catholicism}, {Catholicity}]
   2: the quality of being universal; existing everywhere [syn:
     {universality}, {catholicity}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top