ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-carbonated-

K AA1 R B AH0 N EY2 T IH0 D   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: carbonated, *carbonated*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
carbonated(adj) ที่มีก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Carbonated beverage industryอุตสาหกรรมน้ำอัดลม [TU Subject Heading]
Carbonated beveragesน้ำอัดลม [TU Subject Heading]

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อัดลม(n) carbonated water, See also: soda water, soda, Syn. น้ำอัดลม, Example: โดยทั่วไปแล้วผู้หญิงและเยาวชนนิยมดื่มน้ำผลไม้ น้ำอัดลม และเครื่องดื่มบรรจุขวด, Thai Definition: เครื่องดื่มประเภทหนึ่งซึ่งมีแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ละลาย และอัดไว้ในขวด

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อัดลม[atlom] (n) EN: carbonated water ; soda water ; soda

CMU English Pronouncing Dictionary
CARBONATED K AA1 R B AH0 N EY2 T IH0 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
carbonated (j) kˈaːbənɛɪtɪd (k aa1 b @ n ei t i d)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Schwarzbrustämmerling {m} [ornith.]Carbonated Sierra Finch [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
サイダー[saida-] (n) (1) carbonated beverage, esp. fruit flavored; (2) cider [Add to Longdo]
ジュース[ju-su] (n) (1) juice; (2) soft drink (any (sweet) non-alcoholic beverage, carbonated or uncarbonated); (3) deuce; (P) [Add to Longdo]
気が抜ける[きがぬける, kiganukeru] (exp,v1) (1) to feel exhausted (after having been stressed); to feel spent; to feel relieved (from stress); (2) to become stale (i.e. of a carbonated beverage); to go flat; to lose flavor; to lose flavour [Add to Longdo]
炭酸飲料[たんさんいんりょう, tansan'inryou] (n) carbonated drinks [Add to Longdo]
炭酸水[たんさんすい, tansansui] (n) carbonated water [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  carbonated
      adj 1: having carbonation (especially artificially carbonated)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top