ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-bursting-

B ER1 S T IH0 NG   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: bursting, *bursting*
English-Thai: Longdo Dictionary
bursting(adj) กระหายหรืออยากทำมาก เช่น I was bursting to tell her the news., Syn. eager
bursting(adj) ล้นเหลือ (เต็มไปด้วยอารมณ์หรือคุณภาพจนแทบบรรจุไว้ไม่ได้) เช่น bursting with energy, Syn. overflowing
bursting(adv) กลั้นปัสสาวะไม่อยู่ กลั้นน้ำตาไม่อยู่ เช่น bursting into tears; I usually pee quite a bit during the course of the morning, I have read this is when the body detoxes. In the afternoon less already, but am bursting by the time I get to the pool. So when I get in the water my bladder is empty., Syn. with full bladder

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bursting(n) การระเบิดหรือแตกออก, Syn. blast

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
burstingHe was bursting to go home.
burstingHe was bursting with fury.
burstingHis head was bursting with new idea.
burstingShe could not help bursting into tears.
burstingShe couldn't help bursting into laughter.
burstingShe was bursting with health.
burstingThe bag was bursting with corn.
burstingThe bursting of Japan's so-called bubble economy sent shockwaves through international markets.

CMU English Pronouncing Dictionary
BURSTING B ER1 S T IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
bursting (v) bˈɜːʳstɪŋ (b @@1 s t i ng)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Berstfestigkeit {f} [techn.]bursting strength; resistance to bursting [Add to Longdo]
Berstscheibe {f} [techn.]bursting disc [Add to Longdo]
energiegeladen {adj}bursting with energy [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
せきを切ったよう;堰を切ったよう;関を切ったよう(iK)[せきをきったよう, sekiwokittayou] (exp,adj-na) gushing forth; bursting out [Add to Longdo]
はち切れる[はちきれる, hachikireru] (v1,vi) to be filled to bursting; to burst [Add to Longdo]
ぱんぱん;パンパン[panpan ; panpan] (adv,adv-to) (1) (on-mim) kapow; bang; slap; clap; (adj-na) (2) (on-mim) bulging; filled to bursting; (n) (3) (パンパン only) (See パンパンガール) prostitute (esp. just after WWII) [Add to Longdo]
めらめら[meramera] (adv,adv-to) (on-mim) flaring up; bursting into flames [Add to Longdo]
パチパチ[pachipachi] (adv,adv-to,vs) (1) (on-mim) pleasant clapping sound; (2) sound of something hot bursting open (i.e. popcorn); (3) incessant blinking; (P) [Add to Longdo]
パンク[panku] (n,vs) (1) (abbr) puncture; flat tyre (tire); bursting; (n) (2) punk; (P) [Add to Longdo]
決水[けっすい, kessui] (n) water bursting through (a dike) [Add to Longdo]
飛び込み(P);飛込み[とびこみ, tobikomi] (n) (1) jump; plunge; dive; (n,adj-no) (2) appearing without an appointment; bursting in; arriving unannounced; cropping up suddenly; (P) [Add to Longdo]
噴飯[ふんぱん, funpan] (n,vs) bursting out laughing [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top