ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-burglary-

B ER1 G L ER0 IY0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: burglary, *burglary*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
burglary(n) การบุกเข้ามาขโมยของในอาคาร/บ้าน, See also: การย่องเบา, Syn. housebreaking

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
burglary(เบอร์'กละรี) n. การขโมยย่องเบา, See also: burglarious adj. ดูburglary

English-Thai: Nontri Dictionary
burglary(n) การย่องเบา,การขโมย,การลักขโมย,การลักทรัพย์

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
burglaryการลักทรัพย์ในเคหสถานเวลากลางคืน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
burglary insuranceการประกันภัยลักทรัพย์ในเคหสถาน ดู theft insurance [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Burglaryการลักทรัพย์ในอาคาร [TU Subject Heading]
Burglary protectionการป้องกันการลักทรัพย์ในอาคาร [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
He's a C.I. For a burglary cop. Called in the tip on the bank.เป็นสายตำรวจโทรมาบอกเรื่องแบงค์ Heat (1995)
Like a burglary or something.อย่างทำเป็นจี้ปล้น ทำนองนั้น Four Brothers (2005)
So far it matches what the burglary division already has on the break-ins, so she's not giving us anything we don't already have.ถึงตอนนี้มันเข้ากับนักย่องเบาที่กำลังอาละวาดอยู่ งั้นเธอก็ไม่ได้ให้อะไรใหม่กว่าที่เรามีอยู่เลย All in the Family (2008)
Looks like the sketch that burglary already has on the break-in suspect.ดูเหมือนโจรนั่นจะใช่นักย่องเบาที่กำลังตามตัวกันอยู่ All in the Family (2008)
I had garcia look into all unsolved burglary homicides in central california,ผมให้การ์เซียเข้าไปหาคดีปล้นฆ่า ที่ยังปิดคดีไม่ได้ของคาลิฟอร์เนีย Catching Out (2008)
There's no sign of burglary or forced entry at the house, and he was such a sweet old man that there'd be no reason to hurt him, anyway.ไม่มีร่องรอยการต่อสู้ในบ้าน แล้วแกก็เป็นคนดีด้วย ไม่มีเหตุผลที่ใครจะมาฆ่าแก Nothing But the Blood (2009)
And one open burglary case.และ 1 คดีเรื่อง ขโมย Hungry Man (2009)
Staging a fake burglary to protect her stuff from Orson.จัดฉากว่าโดนปล้นเพื่อซ่อนของจากออร์สัน Don't Walk on the Grass (2009)
were those silly little trespassing and burglary charges.ว่าต้องไปอยู่ที่ไหน ระหว่างที่ถูกจับในข้อหา บุกรุก และ ก้าวก่าย การปฏิบัติหน้าที่ The X in the File (2010)
This kind of scenario, an offender typically tries to stage the scene, make it look like murder, suicide, a burglary gone wrong.ชนิดของสถานการณ์เช่นนี้ ผู้กระทำความผิดมักจะพยายามจัดฉาก ทำให้มันดูเหมือนว่าเป็นการฆาตกรรม ฆ่าตัวตาย นักย่องเบาที่ทำงานผิดพลาด Episode #1.1 (2010)
He's being held in Andover, Mass., on a burglary charge.เขาถูกจับในแอนโดเวอร์ แมสซาชูเซส ข้อหาย่องเบา Weekend at Bobby's (2010)
Cops keep saying this was a burglary gone wrong.ตำรวจเอาแต่พูดว่า เป็นการขโมยที่ผิดปกติ Whores Don't Make That Much (2012)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
burglaryHe was arrested on the charge of burglary.
burglaryOn arriving home, I discovered the burglary.
burglaryThe inmate was doing time for a burglary conviction.
burglaryThere are a lot of cases of burglary around here days.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
การโจรกรรม(n) robbery, See also: burglary, cheating, looting, pillage, swindling, theft, piracy, Ant. การปล้น, Example: การโจรกรรมที่ร้ายแรงที่สุดในรอบปีนี้คือการปล้นร้านทองที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัดและคนร้ายกวาดทองไปเกือบหมดร้าน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
โจรกรรม[jōrakam] (n) EN: robbery ; theft ; piracy ; larceny ; burglary

CMU English Pronouncing Dictionary
BURGLARY B ER1 G L ER0 IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
burglary (n) bˈɜːʳgləriː (b @@1 g l @ r ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Einbruch {m} | Einbrüche {pl}burglary | burglaries [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
押し込み;押込み[おしこみ, oshikomi] (n) burglary; burglar; closet [Add to Longdo]
強盗[ごうとう, goutou] (n) (1) robber; mugger; (2) robbery; burglary; (P) [Add to Longdo]
強盗事件[ごうとうじけん, goutoujiken] (n) robbery; robbery case; burglary [Add to Longdo]
切り取り;切取り;斬り取り;斬取り[きりとり, kiritori] (n) (1) cutting; tearing off; cutting off; clipping; (2) robbery with assault; burglary [Add to Longdo]
切り取り強盗[きりとりごうとう, kiritorigoutou] (n) violent robbery or burglary; killing and robbing (someone) [Add to Longdo]
盗犯[とうはん, touhan] (n) burglary; larceny [Add to Longdo]
夜稼ぎ[よかせぎ, yokasegi] (n) night work; burglary [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  burglary
      n 1: entering a building unlawfully with intent to commit a
           felony or to steal valuable property

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top