ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-backwater-

B AE1 K W AO2 T ER0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: backwater, *backwater*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
backwater(n) สาขาของแม่น้ำที่แยกออกมา
backwater(n) น้ำนิ่ง, Syn. stagnant water
backwater(n) บรรยากาศที่ซึมเซา, See also: สถานที่ซึมเซา, Syn. rus in urbe, seclusion

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
backwater(แบค'วอเทอะ) n. น้ำไหลกลับ,กระแสที่ไหลกลับ,ห้วย,หนอง,ลำคลองที่ติดกับแม่น้ำสายใหญ่

English-Thai: Nontri Dictionary
backwater(n) น้ำนิ่ง,ความคงที่

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
backwaterbackwater, น้ำเท้อ [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
backwater curvebackwater curve, โค้งน้ำเท้อ [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
backwater effectbackwater effect, ผลกระทบจากน้ำเท้อ [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]

CMU English Pronouncing Dictionary
BACKWATER B AE1 K W AO2 T ER0
BACKWATERS B AE1 K W AO2 T ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
backwater (n) bˈækwɔːtər (b a1 k w oo t @ r)
backwaters (n) bˈækwɔːtəz (b a1 k w oo t @ z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Staukurve {f}backwater curve [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
バックウォーター;バックウオーター[bakkuuo-ta-; bakkuuo-ta-] (n) backwater [Add to Longdo]
淀み;淀;澱み;澱[よどみ, yodomi] (n) (1) stagnation; deposit; sediment; backwater; (2) faltering; hesitation; pause [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 backwater
   n 1: a body of water that was created by a flood or tide or by
      being held or forced back by a dam; "the bayous and
      backwaters are breeding grounds for mosquitos"
   2: a place or condition in which no development or progress is
     occurring; "the country is an economic backwater"

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top