ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-aiming-

EY1 M IH0 NG   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: aiming, *aiming*
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
aiming screwสกรูปรับไฟหน้า [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
aimingHe is aiming for the directorship.
aimingThe country is aiming at decreasing its imports.
aimingWe are aiming at establishing the five-day workweek.
aimingWe are aiming for an integrated development zone that combines business and industrial quarters.
aimingWe are always aiming at improving in the quality of service.
aimingWhat is he aiming at?
aimingWhat is he aiming at.
aimingWhich college are you aiming at?

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
โดยอ้างว่า...[dōi āng wā …] (x) EN: claiming that …

CMU English Pronouncing Dictionary
AIMING EY1 M IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
aiming (v) ˈɛɪmɪŋ (ei1 m i ng)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Richtkreis {m}; Richtzeichen {n}; Zielzeichen {n}aiming circle [Add to Longdo]
Zielpunkt {m}aiming point [Add to Longdo]
Zielsymbol {n}aiming symbol [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アイスクライミング[aisukuraimingu] (n) ice climbing [Add to Longdo]
アイヌ新法[アイヌしんぽう, ainu shinpou] (n) New Ainu Law (passed in 1997, aiming at promoting and protecting Ainu culture) [Add to Longdo]
クライミング[kuraimingu] (n) climbing; (P) [Add to Longdo]
グッドタイミング[guddotaimingu] (n) good timing [Add to Longdo]
タイミング[taimingu] (n) timing; (P) [Add to Longdo]
タイミングチャート[taimingucha-to] (n) {comp} timing chart [Add to Longdo]
タイミング信号[タイミングしんごう, taimingu shingou] (n) {comp} timing signal [Add to Longdo]
タイミング図[タイミングず, taimingu zu] (n) {comp} timing chart [Add to Longdo]
フリークライミング[furi-kuraimingu] (n) free climbing [Add to Longdo]
プライミング[puraimingu] (n) priming [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
タイミングチャート[たいみんぐちゃーと, taimingucha-to] timing chart [Add to Longdo]
タイミング信号[タイミングしんごう, taimingu shingou] timing signal [Add to Longdo]
タイミング図[タイミングず, taimingu zu] timing chart [Add to Longdo]
照準記号[しょうじゅんきごう, shoujunkigou] aiming symbol, aiming circle, aiming field [Add to Longdo]
不正タイミングの試験事象[ふせいたいみんぐのしけんじしょう, fuseitaimingunoshikenjishou] inopportune test event [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top