ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-aglow-

AH0 G L OW1   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: aglow, *aglow*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
aglow(adj) สว่าง, Syn. bright

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
aglow(อะโกล') adj. สว่าง, วาววับ, เปล่งปลั่ง

English-Thai: Nontri Dictionary
aglow(adj) อิ่มเอิบ,เปล่งปลั่ง,แจ่มใส,สว่าง

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
นวลใย(adj) aglow, Thai Definition: ผิวผ่องเป็นยองใย, งามผุดผ่อง

CMU English Pronouncing Dictionary
AGLOW AH0 G L OW1

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
aglow (j) ˈəglˈou (@1 g l ou1)

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 aglow
   adj 1: softly bright or radiant; "a house aglow with lights";
       "glowing embers"; "lambent tongues of flame"; "the lucent
       moon"; "a sky luminous with stars" [syn: {aglow(p)},
       {lambent}, {lucent}, {luminous}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top