ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-advisement-

AH0 D V AY1 Z M AH0 N T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: advisement, *advisement*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
advisement(n) การพิจารณาอย่างละเอียด, See also: การคิดอย่างรอบคอบ

English-Thai: Nontri Dictionary
advisement(n) การปรึกษา,การให้คำแนะนำ,การตักเตือน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
advisementการประชุมปรึกษาคดีของศาล [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I'll take that under advisement later.ฉันจะตักเตือนเขาที่หลัง Bloodletting (2011)

CMU English Pronouncing Dictionary
ADVISEMENT AH0 D V AY1 Z M AH0 N T

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 advisement
   n 1: careful consideration; "a little deliberation would have
      deterred them" [syn: {deliberation}, {weighing},
      {advisement}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top