ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

- congratulation

K AH0 N G R AE2 CH AH0 L EY1 SH AH0 N   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: congratulation, - congratulation-, * congratulation*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
congratulation(n) การแสดงความยินดี, Syn. salute, praise

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
congratulation(คันแกรชชะเล'เชิน) n .การแสดงความยินดี,การอวยพร., See also: congratulations! ขอแสดงความยินดี!

English-Thai: Nontri Dictionary
congratulation(n) การแสดงความยินดี,การอวยพร,การถวายพระพร

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
congratulationยินดี

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
congratulationCongratulations on being accepted to the school you've always wanted to go to.
congratulationCongratulations on coming first in the competition.
congratulationCongratulations on the victory!
congratulationHe offered his congratulations on the happy occasion.
congratulationHe sent me his congratulations by wire.
congratulationHe telegraphed me his congratulations.
congratulationI'd like to send a congratulations card to Madonna for the birth of her baby girl.
congratulationI hear you passed the entrance exam. Congratulations!
congratulationIn spite of our congratulations, he frowned and turned away.
congratulationI offer you my hearty congratulations.
congratulationIt made me nervous when I was asked by the host to offer some words of congratulation.
congratulationI wired him a message of congratulation on his graduation.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อนุโมทนา(n) congratulations, See also: felicitations, Syn. ความเห็นดี, ความชอบใจ, Thai Definition: ความยินดีด้วย, การพลอยยินดี, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
คำแสดงความยินดี(n) congratulations, Example: ฉันซาบซึ้งใจในคำแสดงความยินดีของญาติๆ และเพื่อนๆ ทุกคน, Count Unit: คำ, Thai Definition: คำพูดที่แสดงถึงความรู้สึกชอบใจหรือดีใจร่วมด้วย
มงคลวาท(n) blessing, See also: congratulation, felicitation, Syn. คำให้พร, คำแสดงความยินดี, Example: คู่บ่าวสาวรับมงคลวาทจากญาติผู้ใหญ่
การแสดงความยินดี(n) congratulations, See also: felicitation, compliment, Ant. การแสดงความเสียใจ, Example: ผู้ใหญ่ควรฝึกทักษะทางสังคมให้เด็ก เช่น การฟัง การพูดเพราะ การขอบคุณ การแสดงความยินดี เป็นต้น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อนุโมทนา[anumōthanā] (n) EN: congratulations
จดหมายแสดงความยินดี[jotmāi sadaēng khwām yindī] (n, exp) EN: letter of congratulations  FR: lettre de félicitations [f]
การแสดงความยินดี[kān sadaēng khwām yindī] (n, exp) EN: congratulations ; felicitation ; compliment ; acclaim  FR: félicitations [fpl] ; compliment [m]
ยินดีด้วย[yindī dūay] (x) EN: congratulations  FR: félicitations !

CMU English Pronouncing Dictionary
CONGRATULATION K AH0 N G R AE2 CH AH0 L EY1 SH AH0 N
CONGRATULATIONS K AH0 N G R AE2 CH AH0 L EY1 SH AH0 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
congratulation (n) kˈəngrˌætʃulˈɛɪʃən (k @1 n g r a2 ch u l ei1 sh @ n)
congratulations (n) kˈəngrˌætʃulˈɛɪʃənz (k @1 n g r a2 ch u l ei1 sh @ n z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
恭喜[gōng xǐ, ㄍㄨㄥ ㄒㄧˇ, ] congratulations; greetings, #3,980 [Add to Longdo]
乔迁之喜[qiáo qiān zhī xǐ, ㄑㄧㄠˊ ㄑㄧㄢ ㄓ ㄒㄧˇ, / ] congratulations on house-moving or promotion (成语 saw); Best wishes for your new home!, #95,832 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
おめでた[omedeta] (n) matter for congratulation (wedding, pregnancy, birth, etc.); happy event [Add to Longdo]
お祝い(P);御祝い;お祝;御祝[おいわい, oiwai] (n,vs) (hon) (See 祝い) congratulation; congratulations; celebration; festival; congratulatory gift; (P) [Add to Longdo]
お誕生おめでとうございます[おたんじょうおめでとうございます, otanjouomedetougozaimasu] (exp) congratulations on the birth of your baby [Add to Longdo]
お目出度う(ateji)(P);御目出度う(ateji);お芽出度う(ateji);御芽出度う(ateji)[おめでとう, omedetou] (int) (uk) (See おめでたい・1) congratulations!; an auspicious occasion!; (P) [Add to Longdo]
お目出度うご座います;御目出度う御座います[おめでとうございます, omedetougozaimasu] (exp) (uk) congratulations; (P) [Add to Longdo]
コングラチュレーション[kongurachure-shon] (n) congratulations [Add to Longdo]
コングラチュレーションズ[kongurachure-shonzu] (n) congratulations [Add to Longdo]
[が, ga] (n) (See 賀の祝) congratulation [Add to Longdo]
賀慶[がけい, gakei] (n) congratulation [Add to Longdo]
賀詞[がし, gashi] (n) congratulations; greetings [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top