ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-黑-

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: , *黑*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[黑, hēi, ㄏㄟ] black; dark; evil, sinister
Radical: , Decomposition:   ?  灬 [huǒ, ㄏㄨㄛˇ]
Etymology: [ideographic] A man's face blacked by soot from a fire 灬, Rank: 519
[默, mò, ㄇㄛˋ] silent; quiet, still; dark
Radical: , Decomposition:   黑 [hēi, ㄏㄟ]  犬 [quǎn, ㄑㄩㄢˇ]
Etymology: [pictographic] A dog 犬 watching in the dark 黑, Rank: 1031
[黛, dài, ㄉㄞˋ] to blacken one's eyebrows; black
Radical: , Decomposition:   代 [dài, ㄉㄞˋ]  黑 [hēi, ㄏㄟ]
Etymology: [pictophonetic] black, Rank: 2612
[黝, yǒu, ㄧㄡˇ] black
Radical: , Decomposition:   黑 [hēi, ㄏㄟ]  幼 [yòu, ㄧㄡˋ]
Etymology: [pictophonetic] black, Rank: 3518
[黔, qián, ㄑㄧㄢˊ] black; the Guizhou province
Radical: , Decomposition:   黑 [hēi, ㄏㄟ]  今 [jīn, ㄐㄧㄣ]
Etymology: [pictophonetic] black, Rank: 3989
[黜, chù, ㄔㄨˋ] to dismiss; to downgrade, to demote
Radical: , Decomposition:   黑 [hēi, ㄏㄟ]  出 [chū, ㄔㄨ]
Etymology: [pictophonetic] black, Rank: 4159
[黠, xiá, ㄒㄧㄚˊ] sly, cunning, shrewd; artful
Radical: , Decomposition:   黑 [hēi, ㄏㄟ]  吉 [, ㄐㄧˊ]
Etymology: [pictophonetic] sinister, Rank: 4160
[點, diǎn, ㄉㄧㄢˇ] dot, point, speck
Radical: , Decomposition:   黑 [hēi, ㄏㄟ]  占 [zhàn, ㄓㄢˋ]
Etymology: [pictophonetic] black, Rank: 5097
[黩, dú, ㄉㄨˊ] to dishonor, to defile, to corrupt; soiled
Radical: , Decomposition:   黑 [hēi, ㄏㄟ]  卖 [mài, ㄇㄞˋ]
Etymology: [pictophonetic] black, Rank: 5166
[黢, qū, ㄑㄩ] black
Radical: , Decomposition:   黑 [hēi, ㄏㄟ]  夋 [qūn, ㄑㄩㄣ]
Etymology: [pictophonetic] black, Rank: 5569

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[hēi, ㄏㄟ, ] black; dark; abbr. for Heilongjiang 龍江|龙江 province in northeast China, #753 [Add to Longdo]
[hēi sè, ㄏㄟ ㄙㄜˋ, ] black, #2,342 [Add to Longdo]
[hēi àn, ㄏㄟ ㄢˋ, ] dark; darkly; darkness, #4,781 [Add to Longdo]
龙江[Hēi lóng jiāng, ㄏㄟ ㄌㄨㄥˊ ㄐㄧㄤ, / ] Heilongjiang province (Heilungkiang) in northeast China, abbr. , capital Harbin 哈尔滨; Heilongjiang river forming the border between northeast China and Russia; Amur river, #7,495 [Add to Longdo]
[hēi bái, ㄏㄟ ㄅㄞˊ, ] black and white; right and wrong; monochrome, #7,746 [Add to Longdo]
[hēi rén, ㄏㄟ ㄖㄣˊ, ] black person, #8,602 [Add to Longdo]
[hēi yè, ㄏㄟ ㄧㄝˋ, ] night, #9,223 [Add to Longdo]
龙江省[Hēi lóng jiāng shěng, ㄏㄟ ㄌㄨㄥˊ ㄐㄧㄤ ㄕㄥˇ, / ] Heilongjiang province (Heilungkiang) in northeast China, abbr. , capital Harbin 哈尔滨, #9,475 [Add to Longdo]
社会[hēi shè huì, ㄏㄟ ㄕㄜˋ ㄏㄨㄟˋ, / ] "dark society"; mafia; mob; organized crime syndicate, #12,430 [Add to Longdo]
[hēi mǎ, ㄏㄟ ㄇㄚˇ, / ] dark horse; fig. unexpected winner, #12,859 [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top