ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-食欲-

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: 食欲, *食欲*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
食欲[shí yù, ㄕˊ ㄩˋ, / ] appetite, #9,884 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
食欲[しょくよく, shokuyoku] (n) ความอยากอาหาร

Japanese-English: EDICT Dictionary
食欲(P);食慾[しょくよく, shokuyoku] (n,adj-no) appetite (for food); (P) [Add to Longdo]
食欲減退[しょくよくげんたい, shokuyokugentai] (n) decrease in appetite; loss of appetite [Add to Longdo]
食欲不振[しょくよくふしん, shokuyokufushin] (n,adj-no) (See 食欲不振症) loss of appetite; anorexia [Add to Longdo]
食欲不振症[しょくよくふしんしょう, shokuyokufushinshou] (n) anorexia [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
This will surely add to you appetite.これできっと食欲が増します。
The cook was astonished at his incredible appetite.その料理人は彼の信じられないほどの食欲に驚いた。
Tom had no appetite because of his illness.トムは病気のため食欲がなかった。
Let's take some exercise to work up an appetite.運動して食欲を増進させよう。
I have little appetite due to lack of exercise.運動不足で食欲が余りない。
I have a good appetite this morning.今朝はとても食欲がありました。
I have a good appetite today.今日は食欲がある。
I don't feel like eating at all this summer.今年の夏は全く食欲がない。
Recently I have had no appetite.最近食欲がないのです。
My appetite was large.私の食欲はすごかった。
I have a poor appetite these days.私は最近食欲が無い。
I have a good appetite.私は食欲がある。

Japanese-German: JDDICT Dictionary
食欲[しょくよく, shokuyoku] Appetit [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top