ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-阴性-

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: 阴性, *阴性*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
阴性[yīn xìng, ㄧㄣ ㄒㄧㄥˋ, / ] feminine, #8,114 [Add to Longdo]
格兰氏阴性[gé lán shì yīn xìng, ㄍㄜˊ ㄌㄢˊ ㄕˋ ㄧㄣ ㄒㄧㄥˋ, / ] Gram negative (of bacteria); also written 革蘭氏陰性|革兰氏阴性 [Add to Longdo]
革兰氏阴性[Gé lán shì yīn xìng, ㄍㄜˊ ㄌㄢˊ ㄕˋ ㄧㄣ ㄒㄧㄥˋ, / ] Gram negative (bacteria that do not retain Gram stain, often the more dangerous kind) [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
"Initial testing, negative. Patient complains of chest pains... shortness of breath and fatigue.[CN] "初步测试,阴性,患者胸口疼痛... A Few Good Men (1992)
I need a pint of Type A negative blood.[CN] 我需要一品脱A型阴性血样 Kill Me Again (1989)
I want to see it work on a person. I want to see a negative, before I provide you with a positive.[CN] 我要看它测试人类 我要看到一个阴性样本 Blade Runner (1982)
Negative.[CN] 阴性 Married to the Mob (1988)
Remus position confirmed to 5.3 kilolat, but all bioscans read negative.[CN] 该bioscans显示阴性 Galaxy of Terror (1981)
The tetany test was negative.[CN] 手足抽搐症检查阴性 A Blueprint for Murder (1953)
Joe, by the way, put your shotgun away.[CN] 乔,把你的嵌弹枪收起来吧 测试的结果是阴性 King of New York (1990)
KLEIN: Dr. Taney says the x-rays are negative.[CN] 谭尼医生说X光检查结果是阴性 The Exorcist (1973)
We desperately need blood type AB negative.[CN] 我们这严重缺少阴性AB型血. Earthquake (1974)
I'm HIV-negative.[CN] - 阴性 Deep Cover (1992)
Renault's blood is AB negative.[CN] -雷诺的血是AB型阴性 Episode #1.6 (1990)
The blood on the shirt you found here is AB negative.[CN] 你发现的衬衫上头的血迹 是AB型阴性 Episode #1.6 (1990)

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top