ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-花-

   
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: , *花*
Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[はな, hana] (n) ดอกไม้
[はながた, hanagata] (n) (บุคคลที่เป็น)แม่แบบ ต้นแบบ
[かじゅ, kaju] (n) ไม้ดอก
[はなび, hanabi] (n) ดอกไม้ไฟ
[かふん, kafun] (n) ละอองเกสรดอกไม้
[はなみ, hanami] การชมดอกไม้ ในญี่ปุ่นจะมีช่วงเทศกาลชมดอกซากุระบาน ในฤดูใบไม้ผลิ ช่วงประมาณเดือนมีนาคมและเมษายน

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
[かびん, kabin] (n) แจกัน
[はなびら, hanabira] (n) กลีบดอกไม้

Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[花, huā, ㄏㄨㄚ] [花, huā, ㄏㄨㄚ] flower, blossom; to spend (time or money)A flower 艹 in bloom 化; 化 also provides the pronunciation
Radical: , Decomposition:   艹 [cǎo, ㄘㄠˇ]  化 [huà, ㄏㄨㄚˋ]
Etymology: [ideographic] A flower 艹 in bloom 化; 化 also provides the pronunciation, Rank: 410

Japanese-English: EDICT Dictionary
(P);華[はな, hana] (n) (1) flower; blossom; bloom; petal; (2) blooming (esp. of cherry blossoms); cherry blossom; (3) (See 生け・1) ikebana; (4) (abbr) (See 札) Japanese playing cards; (5) beauty; (6) (usu. as 〜が) (See 言わぬが) (the) best; (P)
[はなばな, hanabana] (n) (1) flowers; (adv-to) (2) beautiful; spectacular
かご;籠;華筥[はなかご(花かご;花籠);けこ(花籠;華筥);はなこ(花籠)(ok), hanakago ( hana kago ; hanakago ); keko ( hanakago ; hana kyo ); hanako ( hanakago ] (n) (1) (はなかご, はなこ only) {Buddh} flower basket; (2) (はなかご, けこ only) (usu. けこ) flower basket (or plate) used for flower-scattering rituals
がるた;ガルタ[はながるた(花がるた);はなガルタ(花ガルタ), hanagaruta ( hana garuta ); hana garuta ( hana garuta )] (n) (See 札) floral playing cards; Japanese playing cards (12 suits of 4 cards, each suit repr. a month indic. by a flower)
に浮かれる[はなにうかれる, hananiukareru] (exp,v1) to be intoxicated with the blossoms
の顔;のかんばせ[はなのかんばせ;はなのかお(花の顔), hananokanbase ; hananokao ( hana no kao )] (n) (arch) lovely face
の顔ばせ[はなのかおばせ, hananokaobase] (n) (arch) (obsc) (See の顔) lovely face
の香[はなのか, hananoka] (n) fragrance of flowers
の精[はなのせい, hananosei] (n) spirit of a flower
の木[はなのき, hananoki] (n) flowering tree

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[huā, ㄏㄨㄚ] flower; blossom; to spend (money, time); fancy pattern; surname Hua, #487
[huā yuán, ㄏㄨㄚ ㄩㄢˊ] garden, #3,811
[mián huā, ㄇㄧㄢˊ ㄏㄨㄚ] cotton, #4,462
[huā qián, ㄏㄨㄚ ㄑㄧㄢˊ] to spend money, #5,276
[huā fèi, ㄏㄨㄚ ㄈㄟˋ] expense; cost; to spend (time or money); expenditure, #5,585
[yān huā, ㄧㄢ ㄏㄨㄚ] fireworks; prostitute (esp. in Yuan theater), #6,551
[táo huā, ㄊㄠˊ ㄏㄨㄚ] peach blossom, #6,882
[xiān huā, ㄒㄧㄢ ㄏㄨㄚ] fresh flowers, #6,886
[jú huā, ㄐㄩˊ ㄏㄨㄚ] chrysanthemum, #7,688
[huā shēng, ㄏㄨㄚ ㄕㄥ] peanut; groundnut, #7,813

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
"Who is younger, Hanako or Taro?" "Taro is."子と太郎のどちらが若いですか」「太郎です」
"I'm hungry," said the small white rabbit, so they stopped and ate the flower from a large hyacinth.「私おなかすいた」小さい白いウサギがいいました、そして彼らは止まっておおきなひなゆりのの部分をたべました。
The blossoms will be out in a few days.2、3日すれば開するでしょう。
In March many flowers come out.3月になると多くのが咲く。
March winds and April showers bring forth May flowers.3月の風と4月の雨が5月のをもたらす。
Many kinds of flowers come out in the middle of April.4月の中頃には、たくさんの種類のが咲く。
It's easy to see the fireworks from over there.あそこなら火が見やすい。
There were flowers all around.あたり1面だった。
You have two flowers.あなたは2本のを持っています。
Are you interested in flowers?あなたはに興味がありますか。
That flower smells sweet.あのはよい香りがします。
What's that flower?あのは何ですか。

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Firecrackers!! My Brother (2004)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[はな, hana] Blume, Bluete
[かだん, kadan] Blumenbeet
婿[はなむこ, hanamuko] Braeutigam
[はなよめ, hanayome] -Braut
[はなや, hanaya] Blumenladen
[はなごよみ, hanagoyomi] Blumenkalender
曇り[はなぐもり, hanagumori] leicht bewoelkter Himmel, waehrend der Kirschbluetenzeit, nebliger Himmel waehr. der Bluetezeit
[はなたば, hanataba] Strauss, Blumestrauss
柳界[かりゅうかい, karyuukai] Halbwelt, Freudenviertel
[はなび, hanabi] Feuerwerk

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top