ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-脆-

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: , *脆*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[脆, cuì, ㄘㄨㄟˋ] fragile, frail; brittle, crisp
Radical: , Decomposition:     危 [wēi, ㄨㄟ]
Etymology: [ideographic] Something dangerous 危 to one's flesh ⺼, Rank: 1976

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[cuì, ㄘㄨㄟˋ, ] brittle; fragile; crisp; crunchy; clear and loud voice; neat, #10,189 [Add to Longdo]
[gān cuì, ㄍㄢ ㄘㄨㄟˋ, / ] straightforward; clear-cut; blunt (e.g. statement); you might as well; simply, #5,378 [Add to Longdo]
[cuì ruò, ㄘㄨㄟˋ ㄖㄨㄛˋ, ] weak; frail, #5,443 [Add to Longdo]
[qīng cuì, ㄑㄧㄥ ㄘㄨㄟˋ, ] sharp and clear; crisp; melodious; ringing; tinkling; silvery (of sound); fragile; frail; also written 輕|轻, #19,252 [Add to Longdo]
[sū cuì, ㄙㄨ ㄘㄨㄟˋ, ] crisp (of food), #49,854 [Add to Longdo]
[shuǎng cuì, ㄕㄨㄤˇ ㄘㄨㄟˋ, ] frank and swift, #74,255 [Add to Longdo]
[báo cuì, ㄅㄠˊ ㄘㄨㄟˋ, ] crispy thin (cooking style), #101,831 [Add to Longdo]
巧克力[qiǎo kè lì cuì piàn, ㄑㄧㄠˇ ㄎㄜˋ ㄌㄧˋ ㄘㄨㄟˋ ㄆㄧㄢˋ, ] chocolate chip [Add to Longdo]
[cuì piàn, ㄘㄨㄟˋ ㄆㄧㄢˋ, ] chip [Add to Longdo]
谷乐[Cuì gǔ lè, ㄘㄨㄟˋ ㄍㄨˇ ㄌㄜˋ, / ] Cheerios (breakfast cereal) [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
[ぜいじゃく, zeijaku] (adj) อ่อนแอ ไม่แข็งแรง

Japanese-English: EDICT Dictionary
[もろい, moroi] (adj-i) brittle; fragile; tender-hearted; (P) [Add to Longdo]
[ぜいか, zeika] (n) embrittlement [Add to Longdo]
[ぜいじゃく, zeijaku] (adj-na,n) frail; brittle; fragility [Add to Longdo]
弱性[ぜいじゃくせい, zeijakusei] (n) vulnerability [Add to Longdo]
[ぜいせい, zeisei] (n) brittleness [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
She's weak, powerless. A mere human.弱で力の無い、ただの人間なんだ。

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top