ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-网-

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: , *网*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[网, wǎng, ㄨㄤˇ] net; network
Radical: , Decomposition:   冂 [jiōng, ㄐㄩㄥ]    乂 [, ㄧˋ]  乂 [, ㄧˋ]
Etymology: [pictographic] A net for catching fish, Rank: 605

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[wǎng, ㄨㄤˇ, / ] net; network, #174 [Add to Longdo]
[wǎng luò, ㄨㄤˇ ㄌㄨㄛˋ, / ] network (computer, telecom etc), #478 [Add to Longdo]
[wǎng zhàn, ㄨㄤˇ ㄓㄢˋ, / ] website; network station; node, #1,129 [Add to Longdo]
互联[hù lián wǎng, ㄏㄨˋ ㄌㄧㄢˊ ㄨㄤˇ, / ] the Internet, #2,444 [Add to Longdo]
[shàng wǎng, ㄕㄤˋ ㄨㄤˇ, / ] to be on the internet; to stretch a net (in a sports game or for covering sth); to be netted (of fish), #2,668 [Add to Longdo]
新华[Xīn huá wǎng, ㄒㄧㄣ ㄏㄨㄚˊ ㄨㄤˇ, / ] Xinhua news network, #3,173 [Add to Longdo]
中新[Zhōng xīn wǎng, ㄓㄨㄥ ㄒㄧㄣ ㄨㄤˇ, / ] ChinaNews (China News Service), #4,788 [Add to Longdo]
[wǎng ba, ㄨㄤˇ ㄅㄚ˙, / ] internet cafe, #5,161 [Add to Longdo]
[wǎng qiú, ㄨㄤˇ ㄑㄧㄡˊ, / ] tennis, #5,613 [Add to Longdo]
[wǎng diǎn, ㄨㄤˇ ㄉㄧㄢˇ, / ] node in a network; branch; website, #5,671 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I'm so in love, I'm going mad.[CN] 我已坠入情 Foreign Correspondent (1940)
Past searchlights, machine guns, barbed wire?[CN] 要越过这些探射灯,机关枪 还有铁丝吗? Night Train to Munich (1940)
Everyone...[CN] 元一 Master (2016)
Gosh, our cobwebs are missing.[CN] 天啊 蜘蛛不见了 Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
- I thought I'd take a tennis lesson. I see.[CN] -我想去上球课 Rebecca (1940)
This is the Pari-Mutual network, bringing you[CN] 这里是pari -Mutual广播 为您播出 The Great Dictator (1940)
Online.[CN] The Secret Reunion (2010)
- I wonder what won the 2:00 at Windsor.[CN] 我想知道谁赢了两点钟的温比赛 The 39 Steps (1935)
Not unscrupulous. Just in love.[CN] 不是鲁莽,是坠入情 Foreign Correspondent (1940)
-And she fell in love.[CN] 她坠入情 Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
And look, cobwebs everywhere![CN] 你们看到处都是蜘蛛 Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
Net![CN] ! Net! Seventh Son (2014)

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top