ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-紗-

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: , *紗*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[紗, shā, ㄕㄚ] gauze, muslin, yarn
Radical: , Decomposition:   糹 [, ]  少 [shǎo, ㄕㄠˇ]
Etymology: [pictophonetic] thread, Rank: 7657

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[shā, ㄕㄚ, / ] cotton yarn; muslin, #7,550 [Add to Longdo]
婚纱[hūn shā, ㄏㄨㄣ ㄕㄚ, / ] wedding dress, #6,671 [Add to Longdo]
纱布[shā bù, ㄕㄚ ㄅㄨˋ, / ] gauze, #14,696 [Add to Longdo]
面纱[miàn shā, ㄇㄧㄢˋ ㄕㄚ, / ] veil, #16,765 [Add to Longdo]
棉纱[mián shā, ㄇㄧㄢˊ ㄕㄚ, / ] cotton yarn, #31,315 [Add to Longdo]
纱线[shā xiàn, ㄕㄚ ㄒㄧㄢˋ, 线 / ] yarn, #46,324 [Add to Longdo]
麻纱[má shā, ㄇㄚˊ ㄕㄚ, / ] linen or cotton fabric, #66,904 [Add to Longdo]
并纱[bìng shā, ㄅㄧㄥˋ ㄕㄚ, / ] doubling [Add to Longdo]
浣纱记[Huàn shā jì, ㄏㄨㄢˋ ㄕㄚ ㄐㄧˋ, / ] Huansahji or Washing the Silken Gauze, Yuan and Ming saga reworked by 梁辰魚|梁辰鱼 from History of the Southern States Wu and Yue, 吳越春秋|吴越春秋, a popular opera subject [Add to Longdo]
纱布口罩[shā bù kǒu zhào, ㄕㄚ ㄅㄨˋ ㄎㄡˇ ㄓㄠˋ, / ] gauze mask [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[しゃ, sha] (n) (silk) gauze [Add to Longdo]
の様[しゃのよう, shanoyou] (adj-na) gauzy [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
That red cloth is a "fukusa" it is a vital tool used to cleanse the tea equipment.あの赤い布は「袱」茶道具を清めるために使う必需品なの。

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top