ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-筹集-

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: 筹集, *筹集*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
筹集[chóu jí, ㄔㄡˊ ㄐㄧˊ, / ] collect money; raise funds, #9,053 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The week after next to get the other hundred?[CN] 二个星期时间筹集到另外的100 The Two Mrs. Carrolls (1947)
- Hints that I misused collection money.[CN] 狡猾地暗示我在滥用筹集的钱―我从没那么说 Elmer Gantry (1960)
- You can get the money okay?[CN] - 你筹集到钱没问题吧? Union Station (1950)
This is the best I can do right now. Oh.[CN] 筹集不到全额 这是目前我能拿出的最多钱 The Two Mrs. Carrolls (1947)
Of course, you probably helped collect most of it.[CN] 大部分或许都是你筹集 Senso (1954)
There has to gather ...[CN] 就不用再筹集 The Reckless Moment (1949)
It would take us years to raise the money... to build a building like this.[CN] 将会花我们很对年的时间去筹集资金 去建一个像这样的建筑物 The Bells of St. Mary's (1945)
One achieves the half ...[CN] 如果你能筹集到一半 The Reckless Moment (1949)
I'm not. I could not get.[CN] 我没有 我筹集不到 The Reckless Moment (1949)
Marquis Ussoni also sent word that you should give me the money collected in Venice.[CN] 尤索尼侯爵还说你应该把... 在威尼斯筹集的资金交给我 Senso (1954)
But the law does permit them to invest in tax-free property, and collect money, without accounting for how it is used[CN] 但是法律不允许他们投资免税财产 也不允许他们毫无原因筹集资金 Elmer Gantry (1960)
Since then, I've been working to get enough money for stage fare.[CN] 之后,我开始工作... 筹集旅行费用 Rio Bravo (1959)

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top