ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-珠子-

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: 珠子, *珠子*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
珠子[zhū zi, ㄓㄨ ㄗ˙, ] bead, #24,020 [Add to Longdo]
珠子[yǎn zhū zi, ㄧㄢˇ ㄓㄨ ㄗ˙, ] eyeball; fig. the apple of one's eye (i.e. favorite person), #31,799 [Add to Longdo]
珠子[hàn zhū zi, ㄏㄢˋ ㄓㄨ ㄗ˙, ] beads of sweat, #121,566 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Choke him till his eyeballs pop out.[CN] 让他憋到眼珠子都蹦出来 Two Rode Together (1961)
- Stop that. - Give me back my marbles.[CN] 住手,把珠子还给我 Diabolique (1955)
Beads.[CN] 珠子. The Miracle Worker (1962)
"Tamako" is you. Your name Okju in Japanese.[JP] "珠子"はあなた 奥女としての日本名よ The Handmaiden (2016)
The pea's gone.[CN] 珠子没有了 Carry On Screaming! (1966)
My Tamako.[JP] 私の珠子 The Handmaiden (2016)
A few beads. A few broken pots.[CN] 几个小珠子 一些破瓦罐 The Mummy (1932)
Tamako, keep doing it.[JP] 珠子 それをやり続けて The Handmaiden (2016)
You think I'm Tamako, a poor Korean handmaiden.[JP] 私は貧しい韓国人で 珠子と呼ばれます The Handmaiden (2016)
And then I scratch his eyes out![CN] 然后,我把他的眼珠子抠出来! The Big Gundown (1966)
I'm sure you wouldn't dare, Tamako.[JP] あなたはそんなことしないと 確信しています 珠子 The Handmaiden (2016)
Starting today, you can play marbles with his eyeballs.[CN] 从今天起 你都可以拿他的眼珠子弹球了 Sweet Smell of Success (1957)

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top