ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-牙-

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: , *牙*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[牙, yá, ㄧㄚˊ] tooth, molar; fang, tusk; serrated
Radical: , Decomposition:
Etymology: -, Rank: 997
[牚, chēng, ㄔㄥ]
Radical: , Decomposition:   尚 [shàng, ㄕㄤˋ]  牙 [, ㄧㄚˊ]
Etymology: [pictophonetic]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[yá, ㄧㄚˊ, ] tooth; ivory, #2,958 [Add to Longdo]
西班[Xī bān yá, ㄒㄧ ㄅㄢ ㄧㄚˊ, 西] Spain, #3,455 [Add to Longdo]
齿[yá chǐ, ㄧㄚˊ ㄔˇ, 齿 / ] dental; tooth, #6,731 [Add to Longdo]
葡萄[Pú táo yá, ㄆㄨˊ ㄊㄠˊ ㄧㄚˊ, ] Portugal, #8,217 [Add to Longdo]
[yá gāo, ㄧㄚˊ ㄍㄠ, ] toothpaste, #10,309 [Add to Longdo]
[Xiōng yá lì, ㄒㄩㄥ ㄧㄚˊ ㄌㄧˋ, ] Hungary, #11,622 [Add to Longdo]
[shuā yá, ㄕㄨㄚ ㄧㄚˊ, ] to brush teeth, #12,195 [Add to Longdo]
[yǎo yá, ㄧㄠˇ ㄧㄚˊ, ] to clench one's teeth; to grind the teeth; gnaw, #14,499 [Add to Longdo]
[yá shuā, ㄧㄚˊ ㄕㄨㄚ, ] toothbrush, #17,349 [Add to Longdo]
[yá yín, ㄧㄚˊ ㄧㄣˊ, / ] gums, #20,451 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[きば, kiba] (n) tusk; fang [Add to Longdo]
をとぐ;を研ぐ[きばをとぐ, kibawotogu] (exp,v5g) to sharpen one's fangs [Add to Longdo]
海蜷[きばうみにな;キバウミニナ, kibauminina ; kibauminina] (n) (uk) mud creeper (Terebralia palustris) [Add to Longdo]
関緊急[がかんきんきゅう, gakankinkyuu] (n) trismus; lockjaw [Add to Longdo]
[がじょう, gajou] (n) stronghold (esp. of an enemy or opponent); inner citadel; bastion [Add to Longdo]
婆;数間;仲[すあい;すわい(牙婆), suai ; suwai ( kiba baa )] (n) (arch) broker; brokerage; brokerage fee [Add to Longdo]
[がほ, gaho] (n) brokerage; mediation; fencing (of stolen goods) [Add to Longdo]
龍;[がりゅう, garyuu] (n) dragon's fang [Add to Longdo]
[がとう, gatou] (n) flagstaff decorated with ivory carried by the emperor or a general [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
Her kingdom is your hell.その城はお前の地獄よ。 [F]
I'm not a toothless barking dog.もないくせに吠えまくる犬とは違うんだ。
He carved designs in ivory.彼は象に図案を彫った。
That village is the enemy's last stronghold.あの村が敵の最後の城です。
The lion bared its teeth even further.ライオンはさらにをむき出した。

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top