ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-爱护-

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: 爱护, *爱护*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
爱护[ài hù, ㄞˋ ㄏㄨˋ, / ] cherish; treasure; take good care of, #8,679 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Because those are his boys and he's thinking about them instead of missions.[CN] 因为他太爱护下属了 Twelve O'Clock High (1949)
Speak for yourself. A woman is jealous of her reputation.[CN] 你为自己看想吧 一个女人爱护她的名声 Wild Strawberries (1957)
I,just for taking good care of you, he...[CN] 我, 还不是为了爱护你, 他... Song at Midnight (1937)
I still want to take good care of my Xiaoxia[CN] 我还要更爱护我的小霞 Song at Midnight (1937)
She took care of it... I remember it clearly.[CN] 我清楚记得 她很爱护这衣裳 Wild Strawberries (1957)
Someone to care for To be there for l have you two[CN] 值得爱护的人 值得看顾的人 我有你们两个 Chitty Chitty Bang Bang (1968)
I think I have tumbled hundreds of times[CN] 那是因为你不爱护自己 I Was Nineteen (1968)
Please, Mom. I'd take awful good care of it.[CN] 求你了,妈妈 我一定会竭尽全力地爱护 The Damned Don't Cry (1950)
Why do you like mother so much?[CN] 你干吗这样爱护妈妈? A Mother Should Be Loved (1934)
I've been very careful with all of them.[CN] 我对所有的书都很爱护 所有的书? The Inn of the Sixth Happiness (1958)
Thanks for your kindness, for your clips.[CN] 谢谢你们的爱护和惩教 Andrei Rublev (1966)
I ask your candidate... and all those who love their fellowmen... to set themselves resolutely to make this world a happier place to live in.[CN] 我请求你们的候选人 以及爱护同胞的人士 努力让世界 The 39 Steps (1935)

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top