ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-無料-

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: 無料, *無料*
Japanese-Thai: Longdo Dictionary
無料[むりょう, muryou] (n) ฟรี

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
無料[むりょう, muryou] TH: ไม่เสียค่าใช้จ่าย  EN: no charge

Japanese-English: EDICT Dictionary
無料[むりょう, muryou] (n,adj-no) (ant [Add to Longdo]
無料インターネット接続[むりょうインターネットせつぞく, muryou inta-netto setsuzoku] (n) free Internet access [Add to Longdo]
無料体験[むりょうたいけん, muryoutaiken] (n) free trial (e.g. of software, game, etc.) [Add to Longdo]
無料電話相談[むりょうでんわそうだん, muryoudenwasoudan] (n) free phone consultation; free phone consultation service [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
"Are the drinks free?" "Only for ladies."「飲み物は無料ですか」「ご婦人に限ってです」
We deliver your order free of charge within a 20-mile limit.20マイル以内の配達は無料です。
Articles bought here will be delivered free of charge.ここでお買い上げの品は無料で配達します。
This booklet is free of charge.このパンフレットは無料です。
This booklet is free of charge.この小冊子は無料だ。
This ticket will admit two persons free.この切符では2人無料で入場できる。
This is a free ticket.この切符は無料です。
This is for free.これ無料です。
The pamphlet is free of charge.そのパンフレットは無料です。
The record concert is free of charge and is open to everyone.そのレコードコンサートは無料で誰でも入れる。
The goods will be delivered free of charge.その商品は無料で配送されます。
The parking lot is free of charge.その駐車場は無料だ。

Japanese-German: JDDICT Dictionary
無料[むりょう, muryou] gebuehrenfrei [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?



Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top