ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-演壇-

   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: 演壇, *演壇*
Japanese-English: EDICT Dictionary
演壇[えんだん, endan] (n) rostrum; platform; (P) [Add to Longdo]
演壇に登る[えんだんにのぼる, endanninoboru] (exp,v5r) to mount the platform [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
This movement is like a forum or platform from which feminists (supporters of women's rights) speak out on women's issues.この運動は、フェミニストたち(女性の権利を主張する人たちのこと)が女性問題について論じるための話の広場ないし演壇のようなものである。

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Since we have the floor next in the debate,[JP] 次回は我々が演壇に立つ番だ Lincoln (2012)
He was on the same podium.[JP] 彼は同じ演壇に立っていましたよね Three Monkeys (2015)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
演壇[えんだん, endan] Tribuene, Rednerpult [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top