ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-柏-

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: , *柏*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[柏, bǎi, ㄅㄞˇ] cypress, cedar
Radical: , Decomposition:   木 [, ㄇㄨˋ]  白 [bái, ㄅㄞˊ]
Etymology: [pictophonetic] tree, Rank: 1596

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[bǎi, ㄅㄞˇ, ] cedar; cypress, #12,683 [Add to Longdo]
[Bǎi, ㄅㄞˇ, ] surname Bai, #12,683 [Add to Longdo]
[bó, ㄅㄛˊ, ] (used for transcribing names), #12,683 [Add to Longdo]
[bò, ㄅㄛˋ, ] cypress; cedar; Taiwan pr. bo2, #12,683 [Add to Longdo]
[Bó lín, ㄅㄛˊ ㄌㄧㄣˊ, ] Berlin (capital of Germany), #9,102 [Add to Longdo]
[sōng bǎi, ㄙㄨㄥ ㄅㄞˇ, ] pine and cypress; fig. chaste and undefiled; fig. tomb, #29,364 [Add to Longdo]
拉图[Bó lā tú, ㄅㄛˊ ㄌㄚ ㄊㄨˊ, / ] Plato (c. 427-c. 347 BC), Greek philosopher, #30,336 [Add to Longdo]
[bǎi yóu, ㄅㄞˇ ㄧㄡˊ, ] asphalt; tar; pitch, #43,309 [Add to Longdo]
[bǎi shù, ㄅㄞˇ ㄕㄨˋ, / ] cypress tree; Taiwan pr. bo2 shu4, #46,711 [Add to Longdo]
油路[bǎi yóu lù, ㄅㄞˇ ㄧㄡˊ ㄌㄨˋ, ] tarred road; asphalt road, #48,382 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
(P);槲;檞(oK)[かしわ, kashiwa] (n) oak; daimyo oak; Japanese emperor oak; Quercus dentata; (P) [Add to Longdo]
手;拍手[かしわで;はくしゅ(柏手), kashiwade ; hakushu ( kashiwa te )] (n) (See 拍手・はくしゅ) clapping one's hands in prayer (at a shrine) [Add to Longdo]
[はくほう, hakuhou] (n) (sumo) era during 1960s dominated by grand champions Taiho and Kashiwado [Add to Longdo]
鵬時代[はくほうじだい, hakuhoujidai] (n) (sumo) era during 1960s dominated by grand champions Taiho and Kashiwado [Add to Longdo]
[びゃくしん;ビャクシン, byakushin ; byakushin] (n) (uk) (See 伊吹) Chinese juniper (Juniperus chinensis) [Add to Longdo]
[かしわぎ, kashiwagi] (n) oak-tree; (P) [Add to Longdo]
[かしわもち, kashiwamochi] (n) rice cakes wrapped in oak leaves [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
When meeting a Person for the first time, be sure to pay attention to the distance placed between yourself and your partner.人に初めて会うときには、必ず自分と手との距離に注意を払いなさい。

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top