ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-採算-

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: 採算, *採算*
Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
採算[さいさんてん, saisanten] (n) จุดคุ้มทุน

Japanese-English: EDICT Dictionary
採算[さいさん, saisan] (n) profit; (P) [Add to Longdo]
採算ベース[さいさんベース, saisan be-su] (n) profitable basis; paying basis; economic basis [Add to Longdo]
採算割れ[さいさんわれ, saisanware] (n) below the break-even point [Add to Longdo]
採算[さいさんかぶ, saisankabu] (n) investment stocks [Add to Longdo]
採算[さいさんせい, saisansei] (n) profitability [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
This project may not pay off.この企画は採算が取れないかもしれない。
The business will pay in due course.その事業もやがては採算が取れるようになるだろう。
They closed down the ferry service as it was no longer economic.彼らは採算がとれなくなったのでフェリー運航を廃止した。

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
採算[さいさんせい, saisansei] profitability [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
採算[さいさん, saisan] Vorteil, Gewinn [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top