ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-捲-

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: , *捲*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[juǎn, ㄐㄩㄢˇ, / ] coil; to roll, #2,388 [Add to Longdo]
卷入[juǎn rù, ㄐㄩㄢˇ ㄖㄨˋ, / ] to be drawn into; to be involved in, #13,841 [Add to Longdo]
席卷[xí juǎn, ㄒㄧˊ ㄐㄩㄢˇ, / ] to engulf; to sweep; to carry away everything, #15,968 [Add to Longdo]
龙卷风[lóng juǎn fēng, ㄌㄨㄥˊ ㄐㄩㄢˇ ㄈㄥ, / ] tornado; hurricane; twister; cyclone, #25,666 [Add to Longdo]
卷心菜[juǎn xīn cài, ㄐㄩㄢˇ ㄒㄧㄣ ㄘㄞˋ, / ] cabbage, #35,205 [Add to Longdo]
卷曲[juǎn qǔ, ㄐㄩㄢˇ ㄑㄩˇ, / ] to curl (hair); curly, #39,034 [Add to Longdo]
卷帘门[juǎn lián mén, ㄐㄩㄢˇ ㄌㄧㄢˊ ㄇㄣˊ, / ] roll-up door, #56,953 [Add to Longdo]
手卷[shǒu juǎn, ㄕㄡˇ ㄐㄩㄢˇ, / ] hand scroll (horizontal format for Chinese landscape painting); hand roll (Japanese: temaki, style of fish cuisine); hand rolled cigarette; hand roll (many contexts); roll up, #61,372 [Add to Longdo]
卷扬机[juǎn yáng jī, ㄐㄩㄢˇ ㄧㄤˊ ㄐㄧ, / ] a capstan, #79,553 [Add to Longdo]
卷带[juǎn dài, ㄐㄩㄢˇ ㄉㄞˋ, / ] tape, #140,733 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
し上げる[まくしあげる, makushiageru] (v1,vt) (See り上げる・まくりあげる) to tuck (e.g. sleeves); to roll up [Add to Longdo]
し立てる;まくし立てる[まくしたてる, makushitateru] (v1,vt) to talk on and on [Add to Longdo]
り上げる;めくり上げる[めくりあげる, mekuriageru] (v1) to lift; to turn over; to fold over [Add to Longdo]
[めくる, mekuru] (suf,v5r,vt) (1) to turn up; to roll up (e.g. sleeves); (2) verb suffix to indicate reckless abandon to the activity; (P) [Add to Longdo]
[めくる, mekuru] (v5r,vt) to turn over; to turn pages of a book; to tear off; to strip off; (P) [Add to Longdo]
れる[まくれる;めくれる, makureru ; mekureru] (v1,vi) to be (get) turned up (inside out) [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
Karen's skirt is riding up.カレンの裾がれている。

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top