ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-抜く-

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: 抜く, *抜く*
Japanese-English: EDICT Dictionary
抜く[ぬく, nuku] (v5k,vt) (1) to extract; to omit; to surpass; to overtake; to draw out; to unplug; (suf) (2) to do something to the end; (n) (3) (sl) (vulg) (See 一発抜く) to ejaculate (gen. with ref. to masturbation); (P) [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
Living from day to day.その日その日を生き抜くのがやっとだ。
Why does it draw out lunch every day?なぜ毎日昼食を抜くのですか。
Don't forget that, if you are on a diet, skipping breakfast will not help you.もしあなたがダイエット中なら、朝食を抜くのはよくないということを忘れてはいけない。
In order to lose weight some people skip meals.やせるために食事を抜く人がいる。
We have made up our minds to fight it out.我々はあくまでも戦い抜く決心をした。
Are you going to remove the nerve?神経は抜くのですか。
I have to remove your nerve.神経を抜く必要があります。
When I unplugged the bathroom sink the water gushed down the drain.洗面所の栓を抜くと、水がガバガバ流れ出した。
It's his job to pull the weeds in the garden.庭の雑草を抜くのは彼の仕事だ。
Among our employees he's recognized as a towering figure.彼はうちの社員の中でも一頭地を抜く存在として一目置かれている。
He is an sharp-shooter.彼は生き馬の目を抜くようなやつだ。
She has a feminine insight into human behavior.彼女には人間の行動を見抜く女性らしい洞察力がある。

Japanese-German: JDDICT Dictionary
抜く[ぬく, nuku] herausziehen;, beseitigen;, auslassen, weglassen;, ueberholen;, einnehmen, erobern [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top