ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-或-

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: , *或*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[或, huò, ㄏㄨㄛˋ] or, either, else; maybe, perhaps, possibly
Radical: , Decomposition:   戈 [, ㄍㄜ]    口 [kǒu, ㄎㄡˇ]  一 [, ]
Etymology: [ideographic] To defend yourself 口 with a spear 戈; "or else", Rank: 160

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[huò, ㄏㄨㄛˋ, ] maybe; perhaps; might; possibly; or, #131 [Add to Longdo]
[huò zhě, ㄏㄨㄛˋ ㄓㄜˇ, ] or; possibly; maybe; perhaps, #500 [Add to Longdo]
[huò xǔ, ㄏㄨㄛˋ ㄒㄩˇ, / ] perhaps; maybe, #2,044 [Add to Longdo]
[huò shì, ㄏㄨㄛˋ ㄕˋ, ] or; either one or the other, #3,382 [Add to Longdo]
不可[bù kě huò quē, ㄅㄨˋ ㄎㄜˇ ㄏㄨㄛˋ ㄑㄩㄝ, ] necessary; must have, #14,330 [Add to Longdo]
[huò duō huò shǎo, ㄏㄨㄛˋ ㄉㄨㄛ ㄏㄨㄛˋ ㄕㄠˇ, ] more or less, #15,716 [Add to Longdo]
[shèn huò, ㄕㄣˋ ㄏㄨㄛˋ, ] so much so that; to the extent that; even, #37,313 [Add to Longdo]
两个两个以上[liǎng gè huò liǎng gè yǐ shàng, ㄌㄧㄤˇ ㄍㄜˋ ㄏㄨㄛˋ ㄌㄧㄤˇ ㄍㄜˋ ㄧˇ ㄕㄤˋ, / ] two or more [Add to Longdo]
[huò chēng, ㄏㄨㄛˋ ㄔㄥ, / ] also called; also known as; a.k.a. [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
(P);[ある, aru] (adj-pn) (uk) a certain ...; some ...; (P) [Add to Longdo]
いは(P);は(io)[あるいは(P);あるは(或は), aruiha (P); aruha ( aruiha )] (adv,conj,exp) (uk) or; possibly; (P) [Add to Longdo]
る時;ある時[あるとき, arutoki] (n) once (i.e. "once, when I was studying ..") [Add to Longdo]
る人;ある人[あるひと, aruhito] (n) someone (unspecified, but someone in particular); a certain person [Add to Longdo]
る日;ある日;日(io)[あるひ, aruhi] (n) one day (e.g. "one day while studying, ..") [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
There was a time, one evening, when I stood on top of that hill.る夕暮私はこの丘の上に立ったことがある。

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top