ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-少しずつ-

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: 少しずつ, *少しずつ*
Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
少しずつ[すこしずつ, sukoshizutsu] TH: ทีละเล็กทีละน้อย

Japanese-English: EDICT Dictionary
少しずつ[すこしずつ, sukoshizutsu] (adv) little by little [Add to Longdo]
少しずつ違う[すこしずつちがう, sukoshizutsuchigau] (exp,v5u) to differ a little (esp. of two or several versions) [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
I had to sip the coffee because it was too hot.コーヒーが熱すぎて少しずつ飲むほかなかった。
The news spread little by little.そのニュースは少しずつ広がりました。
The news spread little by little.そのニュースは少しずつ広まりました。
This plant grew little by little.その植物は少しずつ大きくなった。
Tom's Japanese is improving little by little.トムの日本語は少しずつ進歩している。
Learn a little at a time.一度に少しずつ学びなさい。
It's getting dark little by little outside.外は、少しずつ暗くなって行きます。
You can't master a foreign language in a short time; you have to study it step by step.外国語は短期間には習得できない。少しずつ勉強しなければならない。
The patient got better little by little.患者は少しずつよくなった。
Now she is gradually getting well.今では病気を少しずつよくなっています。
Day followed day, each one a little different from the once before...but the Little House stayed just the same.今日が過ぎると又次の日がきましたが昨日と今日はいつでも少しずつ違いました・・・ただ小さいおうちだけはいつもとおなじでした。
I am beginning to like Ken little by little.私は、ケンのことが少しずつ好きになってきている。

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Inch by inch! You know what?[JP] 少しずつ少しずつ、お前の部屋は・・ Phone Booth (2002)
Things had never been better for the Bucket family.[JP] バケット家では、全てが少しずつ 良くなっていきました。 Charlie and the Chocolate Factory (2005)
You could be a little like you were back then.[JP] 少しずつ あなたに慣れていきたい Be with You (2004)
Saved by nibbles![JP] 少しずつ食うのか! ? Shaun of the Dead (2004)
It's tough, but you have to keep trying to recover.[JP] 辛いのは分かるけど がんばって 少しずつでも努力しないとダメだよ Hinokio: Inter Galactic Love (2005)
You'll get used to living here.[JP] 少しずつ ここに慣れるでしょう Raise the Red Lantern (1991)
To get used to the new house.[JP] 月曜日には病院へ戻るの 少しずつ慣らすんだって。 My Neighbor Totoro (1988)
Thinner. Roll it a little bit thinner, like this.[JP] もっと薄く、少しずつ薄くしていくんだ These Are the Voyages... (2005)
My body began to have strange symptoms.[JP] 僕の体のネジは 少しずつ おかしくなっていってたんだ Be with You (2004)
Just feed them a stray fact here and a stray fact there.[JP] 少しずつ与えるわけだ The Spy Who Came In from the Cold (1965)
It's been coming on so gradually, I hardly know.[JP] たぶん少しずつ 愛が芽生えたのよ Episode #1.6 (1995)
Briefly, I'd like to do something creative.[JP] 少しずつ 何かクリエイティブな仕事を マネキンとか Mannequin (1987)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
少しずつ[すこしずつ, sukoshizutsu] nach_und_nach [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top