ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-宿泊-

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: 宿泊, *宿泊*
Japanese-Thai: Longdo Dictionary
宿泊[しゅくはく, shukuhaku] (n) ที่พัก

Japanese-English: EDICT Dictionary
宿泊[しゅくはく, shukuhaku] (n,vs) lodging; (P) [Add to Longdo]
宿泊[しゅくはくきゃく, shukuhakukyaku] (n) guest (esp. hotel) [Add to Longdo]
宿泊[しゅくはくしゃ, shukuhakusha] (n) guest (esp. hotel); lodger [Add to Longdo]
宿泊[しゅくはくじょ, shukuhakujo] (n) lodgings; quarters [Add to Longdo]
宿泊[しゅくはくにん, shukuhakunin] (n) lodger; boarder; paying guest [Add to Longdo]
宿泊[しゅくはくすう, shukuhakusuu] (n) number of nights staying in accommodation [Add to Longdo]
宿泊設備[しゅくはくせつび, shukuhakusetsubi] (n) accommodation [Add to Longdo]
宿泊[しゅくはくさき, shukuhakusaki] (n) lodging host; lodging place [Add to Longdo]
宿泊[しゅくはくひ, shukuhakuhi] (n) hotel charge; lodging expense [Add to Longdo]
宿泊[しゅくはくりょう, shukuhakuryou] (n) hotel charges [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
We need accommodation for six.6人宿泊させて欲しい。
As the attendees of the DTA General Meeting will be offered the block rate, when you reserve Marriott Hotel for me, please notify them that I will attend it.DTA総会の出席者は特別料金で宿泊できるので、マリオットホテルを予約する際は、私が会議出席者だと伝えて下さい。
I'd like to talk to one of your guests.ここに宿泊している人と話をしたいのですが。
What are the charges in this hotel?このホテルの宿泊料はいくらですか。
What are the charges in this hotel?このホテルの宿泊料金はいくらですか。
I hope you can join us at these very important July DCA meetings and complement your stay by exploring some of the many affordable charms of Tokyo.この重要な7月のDCA会議にご出席いただき、さらにご宿泊中に東京の多様な魅力もお楽しみくださるよう希望しています。
Fill up this registration card, please.この宿泊カードに記入して下さい。
Sue checked in at the Royal Hotel.スーはロイヤルホテルで宿泊手続きをした。
Did you book accommodation at the hotel?そのホテル(の宿泊)を予約しましたか。
The rates cover all the meals at the hotel.そのホテルの宿泊料金は三食付きの値段です。
The hotel can accommodate 500 guests.そのホテルは500人宿泊できる。
The hotel can accommodate fifty guests.そのホテルは50人の客を宿泊させることができる。

Japanese-German: JDDICT Dictionary
宿泊[しゅくはく, shukuhaku] Uebernachtung [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top