ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-家人-

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: 家人, *家人*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
家人[jiā rén, ㄐㄧㄚ ㄖㄣˊ, ] household; (one's) family, #2,081 [Add to Longdo]
家人[yī jiā rén, ㄧ ㄐㄧㄚ ㄖㄣˊ, ] household; the whole family, #7,026 [Add to Longdo]
家人[chū jiā rén, ㄔㄨ ㄐㄧㄚ ㄖㄣˊ, ] a Buddhist monk or nun, #41,142 [Add to Longdo]
家人[Kè jiā rén, ㄎㄜˋ ㄐㄧㄚ ㄖㄣˊ, ] Hakka people, #44,034 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
家人[けにん, kenin] (n) the family; one's folks; (P) [Add to Longdo]
家人[けにん, kenin] (n) retainer [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
The previous tenant took excellent care of her apartment.前の借家人は、アパートの雑用を抜群によくやっていた。

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Let's go in[CN] 跟姐姐一家人生活嘛 Episode #1.7 (2004)
My literary career was less successful than my meteoric assimilation into Japanese life.[JP] 私の流星の様な日本生活への同化に比べ 私の作家人生は好転しなかった Tokyo Fiancée (2014)
Family?[CN] 家人 The Grand Budapest Hotel (2014)
Next time you drop in, bring your folks.[CN] 下次来别忘了带家人 It Happened One Night (1934)
) yo with nothing better things to do so she steals a guy's clothing.[CN] 就是说啊 万一让小允他妈妈知道了 我们全家人都会被赶出去 Episode #1.2 (2004)
Familia.[CN] 家人 Red Rose (2014)
I'm Hakka in Baoli.[JP] 私はバオリの客家人です. Cape No. 7 (2008)
Where do you get off with that stuffed-shirt family of yours?[CN] 你可不可以别再谈你那些古板的家人 It Happened One Night (1934)
I'll let you meet her.[CN] 现在你们一家人也该见面了 Episode #1.2 (2004)
Late at that. The family already left.[CN] 已经晚了 家人都先走了 Bordertown (1935)
Didn't count the Douglas' being home or Paul having a .38.[JP] 家人に見つかって撃ち合いになったってとこだろう The Autopsy of Jane Doe (2016)
Truck rolls up, homeowners leave.[JP] トラックが来て、家人は去る。 Hazard Pay (2012)

Are you satisfied with the result?



Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top