ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-客人-

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: 客人, *客人*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
客人[kè rén, ㄎㄜˋ ㄖㄣˊ, ] guest, #4,062 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
客人[きゃくじん, kyakujin] (n) caller; visitor; company; guest [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
The guests wished the happy couple a long and prosperous life.客人たちはその幸せな夫婦が末永く裕福な人生を送る事を祈った。
Father went to a lot of trouble to prepare dinner for our guests.父は客人の夕食を準備するのに大いに骨を折った。

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I hope you've all been good 'cause there's someone here to see you![JP] 幸運にも ここへ客人が来ている The Chronicles of Narnia: The Lion, the Witch and the Wardrobe (2005)
"Let him in, he's my guest !"[CN] 让他进来,他是我的客人 City Lights (1931)
Cash customer.[CN] 客人 Applause (1929)
Your guest is weary from his travels.[JP] 道中で疲れた客人 Siegfried (1980)
And that's that.[CN] 哪有分你的客人我的客人 Episode #1.2 (2004)
Let's have you come out as an entertainer.[CN] 刚才有客人说想买洗衣机 拿走一份目录 Episode #1.2 (2004)
Bring him to me later.[JP] 客人を案內しなさい. Princess Mononoke (1997)
-I'm nothing when there are visitors in the house. I'm used to it.[JP] 客人が優先で 女主人付の私は末席 Gosford Park (2001)
- There's a guy who wants to talk to you.[JP] 客人 Léon: The Professional (1994)
If only one thing is sacred, it is a guest![CN] 對我來說,遠來的客人是神聖而不可欺的! Die Nibelungen: Kriemhild's Revenge (1924)
Step aside, Wormtail, so I can give our guest a proper greeting.[JP] そこをどけ ワームテール 客人を歓迎申し上げねば Harry Potter and the Goblet of Fire (2005)
Your customer, my customer...they're not the same.[CN] 为什么要抢我的客人 Episode #1.2 (2004)

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top