ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-嫌う-

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: 嫌う, *嫌う*
Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
嫌う[きらう, kirau] TH: เกลียด  EN: to hate
嫌う[きらう, kirau] TH: ไม่ชอบ  EN: to dislike

Japanese-English: EDICT Dictionary
嫌う[きらう, kirau] (v5u,vt) to hate; to dislike; to loathe; (P) [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
Some people dislike eels because they look like snakes.ウナギは蛇みたいだからといって嫌う人がいる。
These people hate all foreigners.ここの人たちはよそから来た人をみな嫌う
This is why I hate him.これが私の彼を嫌う理由だ。
Most writers hate being criticized.たいていの作家は批評されるのを嫌う
In general young people dislike formality.一般に若者は形式を嫌う
This is why I hate him.私が彼を嫌うのはこのためだ。
We abhor violence.私たちは暴力を嫌う
Nature abhors a vacuum.自然は真空を嫌う
Distrust of people, not to mention hate, is the root of human suffering.人を嫌うのは言うまでもなく、人を信頼できないことが、人間の苦しみの根源だ。
Such an idea is abhorrent to her.彼女はそうした考えをひどく嫌う
She detests speaking in public.彼女は人前で話をするのを嫌う

Japanese-German: JDDICT Dictionary
嫌う[きらう, kirau] nicht_moegen, verabscheuen, -hassen [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top