ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-好きになる-

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: 好きになる, *好きになる*
Japanese-English: EDICT Dictionary
好きになる[すきになる, sukininaru] (exp) to come to like; to become fond of; to fall in love [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
You will take to this new job before long.あなたはこの新しい仕事がすぐに好きになるだろう。
You will take to this new job before long.あなたはすぐに新しい仕事が好きになるだろう。
You'll like him once you've had a chance to talk to him.いったん彼と話したら、きっと彼を好きになるでしょう。
I think you'll like it too.お前も好きになると思うわ。 [F]
I'm sure you'll like it.きっと好きになると思います。
You will soon get to like her.すぐに彼女を好きになるだろう。
The longer I stayed there, the more I like the place.そこに居れば居るほどその土地が好きになる
You will come to like this kind of music.君はこの種の音楽が好きになるだろう。 [M]
You will soon come to like this town.君はすぐにこの町が好きになるだろう。 [M]
You'll come to like her.君は彼女が好きになるだろう。 [M]
I like him all the better for his faults.私は彼が欠点を持っているのでそれだけ彼が好きになるのです。
It's love-it-or-hate-it stuff.好きになるか大嫌いになるかどちらかなんですね。

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top