ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-央-

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: , *央*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[央, yāng, ㄧㄤ] central; to beg; to run out
Radical: , Decomposition:   冂 [jiōng, ㄐㄩㄥ]  大 [, ㄉㄚˋ]
Etymology: -, Rank: 800

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[yāng, ㄧㄤ, ] beg; center, #9,256 [Add to Longdo]
[zhōng yāng, ㄓㄨㄥ ㄧㄤ, ] central; middle; center, #1,084 [Add to Longdo]
[yāng háng, ㄧㄤ ㄏㄤˊ, ] Central bank (abbr. for 中銀行|中银行); People's Bank of China (abbr. for 中國人民銀行|中国人民银行), #2,836 [Add to Longdo]
[yāng shì, ㄧㄤ ㄕˋ, / ] CCTV, the PRC state TV network, abbr. for 中電視|中电视, #4,424 [Add to Longdo]
党中[dǎng zhōng yāng, ㄉㄤˇ ㄓㄨㄥ ㄧㄤ, / ] party central committee, #5,159 [Add to Longdo]
中共中[Zhōng gòng zhōng yāng, ㄓㄨㄥ ㄍㄨㄥˋ ㄓㄨㄥ ㄧㄤ, ] Chinese Communist Party Central Committee, #6,150 [Add to Longdo]
电视台[zhōng yāng diàn shì tái, ㄓㄨㄥ ㄧㄤ ㄉㄧㄢˋ ㄕˋ ㄊㄞˊ, / ] China Central Television (CCTV), #6,768 [Add to Longdo]
电视台[Zhōng yāng diàn shì tái, ㄓㄨㄥ ㄧㄤ ㄉㄧㄢˋ ㄕˋ ㄊㄞˊ, / ] CCTV (Chinese state television), #6,768 [Add to Longdo]
政府[zhōng yāng zhèng fǔ, ㄓㄨㄥ ㄧㄤ ㄓㄥˋ ㄈㄨˇ, ] central government, #11,631 [Add to Longdo]
军委[zhōng yāng jūn wěi, ㄓㄨㄥ ㄧㄤ ㄐㄩㄣ ㄨㄟˇ, / ] Central Military Committee (CMC), #13,307 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[おう, ou] (suf) middle; centre; center [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
Would you please meet me at Yaesu central gate of Tokyo Station on Monday May 10 at 3:00 p.m?5月10日月曜日の午後3時に東京駅八重洲中口で待ち合わせをしていただけませんか。
You get on JR Chuo Line.JR中線に乗って下さい。
The Alps are in the center of Europe.アルプス山脈はヨーロッパの中にある。
Singapore's Central Fund provides pensions.シンガポールの中基金は年金を支給する。
The park lies in the center of the city.その公園は市の中に位置している。
That's when we learned that the main post office was on fire and that they had kidnapped our President.それで中郵便局が焼けて、やつらが私たちの大統領を誘拐したことを知ったの。
The station is the middle of the city.駅は市の中にある。
Freight cars were derailed and services suspended on the Chuo Line.貨車が脱線したため中線は不通になった。
There is a pond in the middle of the park.公園の中に池がある。
There is a park in the middle of the city.市の中に公園がある。
The City Hall is located at the center of the city.市役所は市の中に有ります。
Our office is located in the center of the town.私たちの事務所は町の中にある。

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[おう, ou] Zentrum, Mitte [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top