ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-外蒙古-

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: 外蒙古, *外蒙古*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
外蒙古[Wài Méng gǔ, ㄨㄞˋ ㄇㄥˊ ㄍㄨˇ, ] Outer Mongolia, #89,451 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
外蒙古[がいもうこ;そともうこ, gaimouko ; sotomouko] (n) Outer Mongolia [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Outer Mongolia.[CN] 外蒙古 Admission (2013)
Where's Outer Mongolia?[CN] 外蒙古在哪儿呢 Platform (2000)
...he decided to go and live in Outer Mongolia instead.[CN] 他决定去 住在外蒙古 Admission (2013)
Shouldn't you be somewhere else by now, like Outer Mongolia, maybe?[CN] 难道你现在不是应该... Shouldn't you be somewhere else by now, like ... 躲到外蒙古去吗? Ocean's Twelve (2004)
Ukrainians and Outer Mongolians... panting for the pause that refreshes.[CN] 乌克兰人和外蒙古人 都渴望歇息一下喝点饮料 One, Two, Three (1961)
In the distant reaches of outer Mongolia, one of the planet's great migrations is underway.[CN] 在遥远的外蒙古大草原 地球上规模最大的迁徙大军正浩浩荡荡地行进着 Great Plains (2006)
Capital of Outer Mongolia[CN] 外蒙古首都 Platform (2000)
You rode a horse three days through Outer Mongolia in the pouring rain living off mare's milk to bring it back.[CN] 你骑着马3天 通过外蒙古在瓢泼大雨中... ...生活 马奶把它带回来。 Admission (2013)

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top