ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-外径-

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: 外径, *外径*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
外径[wài jìng, ㄨㄞˋ ㄐㄧㄥˋ, / ] external diameter (including thickness of the wall) [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
外径[がいけい, gaikei] (n) outer diameter [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Steel will hold off the Ultralinks while I power the core.[CN] 测试显示外径风力很强 Max Steel (2016)
He O.D.'d.[CN] 外径'D。 Best Man Down (2012)
Uh, Hilary's sister O.D.'d, and Jeremy's brother died before he was even born, and he's, like, the most dramatic one here.[CN] 呃,希拉里的姐姐外径d位, 和Jeremy的哥哥死了 之前,他还没有出生, 和他一样,最 这里戏剧性之一。 The Greatest (2009)
Why would you think he O.D.'d?[CN] 为什么你会认为他外径'D? Best Man Down (2012)
Or is it like Brooklyn Park, where I had to watch my dad O.D.[CN] 或者是像布鲁克林公园, 我只好眼睁睁地看着我的爸爸外径 Best Man Down (2012)
Twenty-something male presenting polysubstance OD.[CN] 二十多岁的男性 呈现多种物质外径 Thanks for Sharing (2012)
She had to like, O.D. on Xanax just to stop heaving.[CN] 她喜欢,外径上 Xanax等只是停止起伏。 Jack, Jules, Esther & Me (2013)

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
外径[がいけい, gaikei] outer diameter [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top