ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-围-

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: , *围*
Longdo Dictionary ภาษา จีน (ZH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
[] (n) รั้ว

Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[围, wéi, ㄨㄟˊ] to surround, to encircle, to corral
Radical: , Decomposition:   囗 [wéi, ㄨㄟˊ]  韦 [wéi, ㄨㄟˊ]
Etymology: [pictophonetic] enclosure, Rank: 576

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[wéi, ㄨㄟˊ, / ] to circle; to surround, #2,151 [Add to Longdo]
[fàn wéi, ㄈㄢˋ ㄨㄟˊ, / ] range; scope; limit; extent, #813 [Add to Longdo]
[zhōu wéi, ㄓㄡ ㄨㄟˊ, / ] surroundings; environment; to encompass, #1,858 [Add to Longdo]
[wéi rào, ㄨㄟˊ ㄖㄠˋ, / ] to revolve around; to center on (an issue), #2,942 [Add to Longdo]
[fēn wéi, ㄈㄣ ㄨㄟˊ, / ] ambience; atmosphere, #4,357 [Add to Longdo]
[bāo wéi, ㄅㄠ ㄨㄟˊ, / ] surround; encircle, #6,897 [Add to Longdo]
[wéi jīn, ㄨㄟˊ ㄐㄧㄣ, / ] scarf; shawl, #7,097 [Add to Longdo]
[wéi qí, ㄨㄟˊ ㄑㄧˊ, / ] the game of Go, #8,612 [Add to Longdo]
[wài wéi, ㄨㄞˋ ㄨㄟˊ, / ] surrounding, #9,766 [Add to Longdo]
[wéi qiáng, ㄨㄟˊ ㄑㄧㄤˊ, / ] enclosure, #11,902 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
" Men swarm all about me "[CN] 男人们都着我转 The Blue Angel (1930)
" Children, the young ones " " A pain are in the neck! "[CN] 那些小伙子们总着我团团转 The Blue Angel (1930)
" Like moths around a flame "[CN] 就像飞蛾着灯光 The Blue Angel (1930)
" Children, the young ones "[CN] 那些小伙子们总着我团团转 The Blue Angel (1930)
And the name of a man unspoken since before the siege of Troy.[CN] 还有从特洛伊城前 便从未说起的一个男人的名字 The Mummy (1932)
Look around.[CN] 看周 Happy Endings (2005)
"There are spirits... They are all around us...[CN] 到处都是幽灵,它们就在我们周 The Cabinet of Dr. Caligari (1920)
You got a good taste.[CN] 那条巾 我妈看了以后特别喜欢 Episode #1.8 (2004)

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top