ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-双眼-

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: 双眼, *双眼*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
双眼[shuāng yǎn pí, ㄕㄨㄤ ㄧㄢˇ ㄆㄧˊ, / ] double eyelid, #24,903 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
双眼[そうがん, sougan] (n,adj-no) both eyes; binocular [Add to Longdo]
双眼[そうがんきょう, sougankyou] (n) binoculars; field glasses; (P) [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
The girl had a telescope in her hand.その女の子は手に双眼鏡を持っていた。
He watched the horse race through his binocular.彼は双眼鏡で競馬を見た。
It's still impossible with the naked eye. With binoculars you might be able to glimpse it ...まだ肉眼じゃ無理だよ。双眼鏡だと、ちょびっとだけ見えるかも・・・。

Japanese-German: JDDICT Dictionary
双眼[そうがんきょう, sougankyou] Fernglas, Feldstecher [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top