ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-卢-

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: , *卢*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[卢, lú, ㄌㄨˊ] cottage, hut; black; surname
Radical: , Decomposition:     尸 [shī, ]
Etymology: -, Rank: 1711

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[Lú, ㄌㄨˊ, / ] surname Lu; abbr. for Luxembourg 盧森堡|森堡, #8,206 [Add to Longdo]
武铉[Lú Wǔ xuàn, ㄌㄨˊ ㄨˇ ㄒㄩㄢˋ, / ] Roh Moo-hyun, president of South Korea from 2003, #19,870 [Add to Longdo]
[lú bù, ㄌㄨˊ ㄅㄨˋ, / ] rouble, Russian currency; also spelt ruble, #23,797 [Add to Longdo]
森堡[Lú sēn bǎo, ㄌㄨˊ ㄙㄣ ㄅㄠˇ, / ] Luxembourg, #28,226 [Add to Longdo]
[Fèi lú jié, ㄈㄟˋ ㄌㄨˊ ㄐㄧㄝˊ, / ] Fallujah, Iraqi city on Euphrates, #28,572 [Add to Longdo]
[lú bǐ, ㄌㄨˊ ㄅㄧˇ, / ] rupee, #30,700 [Add to Longdo]
沟桥[Lú gōu qiáo, ㄌㄨˊ ㄍㄡ ㄑㄧㄠˊ, / ] Lugou bridge or Marco Polo bridge in southwest of Beijing, the scene of the incident of 7th July 1937 that sparked WW2 between Japan and China, #37,785 [Add to Longdo]
卡斯[Lú kǎ sī, ㄌㄨˊ ㄎㄚˇ ㄙ, / ] Lucas (name), #37,854 [Add to Longdo]
旺达[Lú wàng dá, ㄌㄨˊ ㄨㄤˋ ㄉㄚˊ, / ] Rwanda, #37,986 [Add to Longdo]
里约热内[Lǐ yuē rè nèi lú, ㄌㄧˇ ㄩㄝ ㄖㄜˋ ㄋㄟˋ ㄌㄨˊ, / ] Rio de Janeiro, #38,149 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Mr. Lu[CN] 先生 Gui lin rong ji (1998)
Lucinda?[CN] 辛达? Knowing (2009)
Sergeant Runar.[CN] Jar City (2006)
Hey, Luke.[CN] Star Wars: A New Hope (1977)
Runar?[CN] - 拿? Jar City (2006)
Lou![CN] Police Academy 2: Their First Assignment (1985)
Luke![CN] 克! Step Up 3D (2010)
LUKE: Hold on.[CN] 克: One Starry Christmas (2014)
Luca![CN] 卡! Gomorrah (2008)
Oh, Lucas.[CN] 卡斯 The Ant Bully (2006)
Lou.[CN] The Killer Inside Me (2010)

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top