ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-候-

   
18 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: , *候*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[候, hòu, ㄏㄡˋ] to wait, to expect; to visit; to greet
Radical: Decomposition: 亻 (rén ㄖㄣˊ)  矦 (hóu ㄏㄡˊ) 
Etymology: [pictophonetic] person,  Rank: 341

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[hòu, ㄏㄡˋ, ] wait, #4,503 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[そろ;そう;さう;す, soro ; sou ; sau ; su] (n) season; weather [Add to Longdo]
[そろ;そう;さう;す, soro ; sou ; sau ; su] (aux) (arch) (pol) (See ふ) to be (auxiliary used in place of "aru" after "de" or "ni" when forming a copula); to do (auxiliary used in place of "-masu" after a -masu stem) [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
At 260 pounds, people are talking about him like he's the next great American heavyweight champion.[JA] 体重260ポンドの巨漢は 未来の世界ヘビー級 チャンピオン補だ CounterPunch (2017)
After five days, it's taken out, and it's left to mature for eight days, depending on the weather.[JA] 天にもよるけど 8日ほどかけて熟成させる Barbecue (2017)
No sign of it yet, but I'm not gonna give up.[JA] 何の兆もないけど 僕は あきらめないよ Stalker's Prey (2017)
- Days.[CN] -什么时 Chapter 44 (2016)
Are you 119?[CN] 你是无敌铁金刚吗 你为什么在那个时 Episode #1.2 (2004)
Farewell.[CN] 问 The Longest Week (2014)
I read the other candidates, they're not even close to Yuzu Hanaki in terms of content or sales.[JA] ほかの補作も読んだけども 内容 売り上げともに 花木ゆずの足元にも及ばない Appeal (2017)
You think I'm bothered? Resign then. I'll have 50 mugs lined up to do your job by lunchtime.[JA] お前の代役補なら 昼までに50人は集まる Sexy Rollercoasters (2017)
Sometimes...[CN] 有时... Bullet (2014)
Sometimes...[CN] 有时... Deception (2008)
Any signs?[JA] 何か良い兆は? Stalker's Prey (2017)
Scout, no.[CN] 斥,号码 GMO OMG (2013)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[そうろう, sourou] JAHRESZEIT, WETTER [Add to Longdo]
[そうろう, sourou] (klassisches_Verb-Suffix) [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top