ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-侣-

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: , *侣*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[侣, lǚ, ㄌㄩˇ] companion; associate with
Radical: , Decomposition:   亻 [rén, ㄖㄣˊ]  吕 [, ㄌㄩˇ]
Etymology: [pictophonetic] person, Rank: 2661

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[lǚ, ㄌㄩˇ, / ] companion, #21,421 [Add to Longdo]
[qíng lǚ, ㄑㄧㄥˊ ㄌㄩˇ, / ] sweethearts; lovers, #4,823 [Add to Longdo]
[bàn lǚ, ㄅㄢˋ ㄌㄩˇ, / ] companion; mate; partner, #9,416 [Add to Longdo]
[sēng lǚ, ㄙㄥ ㄌㄩˇ, / ] monk, #36,906 [Add to Longdo]
[bàn lǚ hào, ㄅㄢˋ ㄌㄩˇ ㄏㄠˋ, / ] HMS Consort, Royal Navy destroyer involved in 1949 Amethyst incident on Changjiang [Add to Longdo]
性伴[xìng bàn lǚ, ㄒㄧㄥˋ ㄅㄢˋ ㄌㄩˇ, / ] sex partner [Add to Longdo]
神雕侠[Shén diāo xiá lǚ, ㄕㄣˊ ㄉㄧㄠ ㄒㄧㄚˊ ㄌㄩˇ, / ] The Return of the Condor Heroes (classic wuxia martial arts TV films of 1998 and 2006 based on novel by Jinyong 金庸); variant of 神鵰俠侶|神雕侠 [Add to Longdo]
神雕侠[Shén diāo xiá lǚ, ㄕㄣˊ ㄉㄧㄠ ㄒㄧㄚˊ ㄌㄩˇ, / ] The Return of the Condor Heroes (classic wuxia martial arts TV films of 1998 and 2006 based on novel by Jinyong 金庸) [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
She picked herself a perfect running mate, King Westley.[CN] 她自己选择了自己的终身伴 It Happened One Night (1934)
It said, "a friend of the bosom. "[CN] 释义说"伴就是心腹朋友" Rebecca (1940)
As Shiraito helped the two young lovers get away, she hoped her good deed would return as her happiness with Kinya.[CN] 送走了这对情 白丝暗自祈愿自己和阿欣 也会受到同样的祝福 Taki no shiraito (1933)
Both of them have opened their hearts and the public agrees they match well.[CN] 针对两个人的情宣言 Episode #1.4 (2004)
I didn't know companionship could be bought.[CN] 我倒不知道伴还能花钱买呢 Rebecca (1940)
I'm not much of a companion to you, am I?[CN] 我对你可不是个好伴 是吗 Rebecca (1940)
You old fool. Would you give away a young couple?[CN] 老呆瓜 你不会拆散一对情 The 39 Steps (1935)
I looked at the word "companion" in the dictionary once.[CN] 我曾在字典里查"伴"这个词 Rebecca (1940)
Maxim, why do you say this? Of course we're companions. Are we?[CN] 麦克斯曼 你干吗这么讲 我们当然是终生伴 Rebecca (1940)
Why do moths fly hundreds of miles to find their mates?[CN] 飞蛾为什么为了寻找 它们的伴而飞行数百英里? Ninotchka (1939)
" A pair of lovers "[CN] 一对情 The Blue Angel (1930)
I've worked hard the past 3 years[CN] 正式宣布成为情 在过去三年里 Episode #1.4 (2004)

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top