ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-任せる-

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: 任せる, *任せる*
Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
任せる[まかせる, makaseru] TH: ตามใจ

Japanese-English: EDICT Dictionary
任せる(P);委せる(oK)[まかせる, makaseru] (v1,vt) (1) to entrust (e.g. a task) to another; to leave to; (2) (See 想像に任せる) to passively leave to someone else's facilities; (3) (See 成り行きに任せる) to leave to take its natural course; (4) to continue (something) in a natural fashion (without particular aim); (5) (See 力任せ) to rely fully on one's (full strength, great ability, long time taken) to get something done; (P) [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
It would be best to leave it to a man who knows the ropes.こつを心得ている人に任せるのが、一番いいだろう。
I'll leave this work to you.この仕事は君に任せるよ。 [M]
I'll leave that to you.そのことは君に任せるよ。 [M]
You can only let the matter take its own course.その件は成り行きに任せるしかない。
Put the case in the hands of the police.その事件を警察に任せる
I will leave everything to you about the party.パーティーの事はみんな君に任せるよ。 [M]
We had no choice but to leave the matter to him.我々は彼にその問題を任せるを得なかった。
I will leave the decision to you.決定はあなたに任せる
You may as well not keep a dog at all as leave it to someone else.犬を他人に任せるくらいなら、全然飼わない方がましだ。
I can't trust John with my car.私はジョンに私の車を任せることはできない。
I trust you.任せるよ。
We have decided to leave our daughter to herself after she left school.娘が卒業した後は自分の好きに任せることにきめた。

Japanese-German: JDDICT Dictionary
任せる[まかせる, makaseru] ueberlassen, anvertrauen [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top