ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-亠-

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: , *亠*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[亠, tóu, ㄊㄡˊ] lid, cover; head
Radical: , Decomposition:   丶 [diǎn, ㄉㄧㄢˇ]  一 [, ]
Etymology: -
[产, chǎn, ㄔㄢˇ] to give birth, to bring forth, to produce
Radical: , Decomposition:   亠 [tóu, ㄊㄡˊ]  丷 [ha, ㄏㄚ˙]  厂 [chǎng, ㄔㄤˇ]
Etymology: [pictophonetic], Rank: 159
[交, jiāo, ㄐㄧㄠ] to connect; to deliver, to exchange; to intersect; to mix
Radical: , Decomposition:   六 [liù, ㄌㄧㄡˋ]  乂 [, ㄧˋ]
Etymology: [ideographic] A person with crossed (intersecting) legs, Rank: 320
[京, jīng, ㄐㄧㄥ] capital city
Radical: , Decomposition:   亠 [tóu, ㄊㄡˊ]  口 [kǒu, ㄎㄡˇ]  小 [xiǎo, ㄒㄧㄠˇ]
Etymology: [pictographic] A capital building on a hill, Rank: 566
[亮, liàng, ㄌㄧㄤˋ] bright, brilliant, radiant, light
Radical: , Decomposition:   亠 [tóu, ㄊㄡˊ]  口 [kǒu, ㄎㄡˇ]    冖 [, ㄇㄧˋ]  几 [, ㄐㄧˇ]
Etymology: [pictographic] A lit oil lamp, Rank: 840
[亦, yì, ㄧˋ] also, too; likewise
Radical: , Decomposition:   亠 [tóu, ㄊㄡˊ]  ?
Etymology: [ideographic] A man standing with arrows pointing to his armpits, Rank: 886
[亡, wáng, ㄨㄤˊ] death, destruction; to lose; to perish
Radical: , Decomposition:   亠 [tóu, ㄊㄡˊ]  ?
Etymology: [ideographic] A man 人 in a coffin; see 亾, Rank: 957
[享, xiǎng, ㄒㄧㄤˇ] to share; to enjoy; to benefit from
Radical: , Decomposition:   亠 [tóu, ㄊㄡˊ]  口 [kǒu, ㄎㄡˇ]  子 [zi, ㄗ˙]
Etymology: [ideographic] Children 子 living and eating 口 in the house 亠, Rank: 1227
[亭, tíng, ㄊㄧㄥˊ] pavilion; erect
Radical: , Decomposition:     亠 [tóu, ㄊㄡˊ]  口 [kǒu, ㄎㄡˇ]  冖 [, ㄇㄧˋ]  丁 [dīng, ㄉㄧㄥ]
Etymology: [pictographic] 亠, 口, and 冖 form a picture of a pavilion; 丁 provides the pronunciation, Rank: 2002
[亨, hēng, ㄏㄥ] prospering, going smoothly
Radical: , Decomposition:   亠 [tóu, ㄊㄡˊ]  口 [kǒu, ㄎㄡˇ]  了 [le,liǎo, ㄌˇ]
Etymology: -, Rank: 2146

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top