ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-世-

   
16 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: , *世*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[世, shì, ㄕˋ] generation, era, age; world
Radical: Decomposition: 廿 (niàn ㄋㄧㄢˋ) 
Etymology: [pictographic] Three leaves on a branch,  Rank: 181

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[shì, ㄕˋ, ] life; age; generation; era; world; lifetime, #1,716 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[せい, sei] (ctr) (1) counter for generations; (n,n-suf) (2) (geological) epoch [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Thanks for looking after us, Shin.[JA] 慎さん お話になりました Disbanded (2017)
"Everyone in this world has a different set of values."[JA] "の中には人間の数だけ 価値観の違いがある"と Confrontation (2017)
I...[CN] 一 Jesus of Nazareth (1977)
Mom, you are my sunshine and idol.[CN] 她让我出生在这个界上 Episode #1.2 (2004)
I think you're simply denying what the world thinks about your works.[JA] (花木) それは間の評価から 逃げているだけじゃないんですか? Disbanded (2017)
Small world.[CN] 界真小 Man of Science, Man of Faith (2005)
By normal logic, it's only natural.[JA] それは の中の理屈で言っても当然です Emotions (2017)
"Once our trains and troops cross that bridge, nothing on the earth can stop us."[CN] 一旦我军火车和部队越过桥 上没有东西可抵挡我们 The General (1926)
Junior![CN] 二 Indiana Jones and the Last Crusade (1989)
I will find a new logic yet to be expressed in this world.[JA] の中の理屈では 言い表せないような原石を掘り出し Emotions (2017)
Shouldn't you report for MIA?[CN] 女人跟饭碗 只要接触到外面的 Episode #1.8 (2004)
He won the fight against the dragon. There is no one on earth like him.[CN] 他百戰百勝,上無人能敵 Die Nibelungen: Siegfried (1924)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[よ, yo] -Welt, Zeitalter [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top