ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-コンデンサ-

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: コンデンサ, *コンデンサ*
Japanese-English: EDICT Dictionary
コンデンサー(P);コンデンサ[kondensa-(P); kondensa] (n) condenser (electrical component); capacitor; (P) [Add to Longdo]
アイスコンデンサ[aisukondensa] (n) ice condenser [Add to Longdo]
マイカコンデンサ[maikakondensa-] (n) mica condenser [Add to Longdo]
可変コンデンサ[かへんコンデンサー, kahen kondensa-] (n) variable condenser [Add to Longdo]
電解コンデンサ[でんかいコンデンサー, denkai kondensa-] (n) electrolytic capacitor [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
コンデンサ[こんでんさ, kondensa] capacitor, condenser [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions