ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-オレンジジュース-

   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: オレンジジュース, *オレンジジュース*
Japanese-English: EDICT Dictionary
オレンジジュース[orenjiju-su] (n) orange juice [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
Yes, orange juice, please.ええ、オレンジジュースをお願いします。
I want an orange juice or something.オレンジジュースか何か欲しいな。
Orange juice, and two eggs over easy.オレンジジュースと卵2個をオーバー・イージーでお願いする。
Orange juice or champagne?オレンジジュースにするか、シャンペンにするか。
Two glasses of orange juice, please.オレンジジュースを2杯ください。
I'd like orange juice.オレンジジュースをください。
A glass of orange juice refreshed me.オレンジジュースを飲んだら気分がさわやかになった。
What about you? Will you have orange juice, too?お客様もオレンジジュースになさいますか。
I squeezed the juice out of the oranges.私はオレンジジュースを絞った。
People came to drink orange juice more and more.人々はますますオレンジジュースを飲むようになった。
After swimming a glass of orange juice really fills the bill.水泳のあとオレンジジュース1杯とくればいうことはない。
He drank orange juice out of a bottle.彼はびんからオレンジジュースを飲んだ。

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top